Navigačný riadok

Vzlet k čistej oblohe - 05/02/2008

Biele stopy pary z lietadla na modrej oblohe

Spoločná technologická iniciatíva „Čistá obloha“ (Clean Sky) je partnerstvom verejného a súkromného sektora, ktoré má za cieľ vytvoriť inovatívnu a konkurencieschopnú leteckú dopravu rešpektujúcu životné prostredie.

Letecký sektor čelí závažným výzvam. Jeho podiel na emisii skleníkových plynov, ktorý v súčasnosti predstavuje 3 %, má tendenciu stúpať z dôvodu trvalého rastu leteckej dopravy. Letecká doprava je aj jedným z hlavných zdrojov škodlivého hluku. Okrem toho je európsky letecký priemysel vystavený čoraz silnejšej medzinárodnej konkurencii.

EÚ sa preto rozhodla spojiť sily kľúčových hráčov leteckého priemyslu a výskumu v oblasti letectva do verejno-súkromného partnerstva, aké v dejinách nemá páru.

Na spoločnej technologickej iniciatíve „Čistá obloha“ EnglishEnglish sa podieľa 86 organizácií zo 16 krajín, 54 podnikov (z toho 20 MSP), 15 výskumných stredísk a 17 univerzít.

Tieto novodobé partnerstvá sú plodmi jedinečného programu „Spolupráca“, ktorý je súčasťou siedmeho rámcového programu (7RP) EnglishEnglish pre výskum a vývoj. Celkový rozpočet iniciatívy vo výške 1,6 mld. EUR (z toho 800 mil. zo zdrojov 7RP) má poslúžiť na urýchlenie vývoja a zavádzania technologických zmien na zlepšenie vplyvu lietadiel na životné prostredie.

Predmetom iniciatívy „Čistá obloha“ bude šesť technologických oblastí EnglishEnglish počínajúc motormi po celkovú konštrukciu lietadiel.  Systém hodnotenia technológií EnglishEnglish bude analyzovať výsledky výskumov od testovacej fázy po samotný predvádzací let.   

Cieľom iniciatívy „Čistá obloha“ je znížiť do roku 2020 emisie CO2 o 50 %, emisie NOx o 80 % a intenzitu škodlivého hluku o polovicu, ako aj zaviesť tzv. princípy ekodizajnu pre výrobky používané v leteckom priemysle v rámci ich celého životného cyklu  – od návrhu cez výrobu, údržbu až po recykláciu či likvidáciu.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy