Ścieżka nawigacji

Startuje „Clean Sky” - 05/02/2008

Dwa strumienie spalin emitowanych przez samolot lecący na tle błękitnego nieba

Wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky” („czyste niebo”) jednoczy partnerów publicznych i prywatnych w celu opracowania środków transportu lotniczego, które będzie cechować mniejsza szkodliwość dla środowiska oraz większa innowacyjność i konkurencyjność.

Sektor lotniczy stoi przed poważnymi problemami. Jego wkład – wynoszący obecnie 3 proc. – w całkowitą emisję gazów cieplarnianych ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu wraz z ciągle nasilającym się ruchem lotniczym. Transport lotniczy jest również jednym z głównym źródeł dokuczliwego hałasu. Jednocześnie europejski przemysł lotniczy musi stawić czoła konkurencji na poziomie globalnym, która bez przerwy się nasila.

Unia Europejska (UE) postanowiła podjąć to wezwanie, wspierając w niespotykanym dotąd stopniu partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, które jednoczą w działaniu ważne podmioty sektora lotniczego i świata nauki.

To właśnie dzieki temu wsparciu rusza dziś wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky” English, która skupia 86 organizacji z 16 krajów, 54 przedsiębiorstwa, w tym 20 MŚP, 15 ośrodków badawczych i 17 uczelni.

Te partnerstwa nowej ery to owoc szczegółowego programu „Współpraca” wdrażającego 7. europejski program ramowy (7. PR) English w dziedzinie badań i rozwoju. Inicjatywa, której budżet wynosi 1,6 miliarda euro (w tym 800 milionów ze środków 7. PR), przyśpieszy rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia nowej generacji „ekologicznych samolotów”.

„Clean Sky” powstanie na bazie sześciu obszarów technicznych English (zwanych „demonstratorami technologii zintegrowanej”), począwszy od silników aż po sam kształt samolotów. Specjalne narzędzie do oceny technologii Englishbędzie służyć analizie wyników badań, zarówno w fazie eksperymentalnej, jak i w fazie demonstracji w locie. 

Inicjatywa „Clean Sky” ma na celu redukcję – do roku 2020 – emisji CO2 o 50 proc., tlenków azotu (NOx) o 80 proc. i zanieczyszczenia hałasem o 50 proc. poprzez wprowadzenie ekologicznego cyklu życia produktów na poziomie projektowania, produkcji, konserwacji i zniszczenia/recyklingu.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki