Naršymo kelias

Pradedama įgyvendinti „Švaraus dangaus“ iniciatyva - 05/02/2008

Lėktuvo pėdsakas danguje

„Švarus dangus“ (angl. „Clean Sky“) – tai bendra viešojo ir privačiojo sektoriaus iniciatyva, kuria siekiama kurti ekologišką, inovacinį ir konkurencingą oro transportą.

Aviacijos sektorius turi įveikti milžiniškas problemas.Šiuo metu orlaiviai išmeta 3 % visų šiltamio efektą sukeliančių dujų, tačiau ši šiltnamio dujų dalis gali smarkiai išaugti, nes oro eismas nuolat intensyvėja. Oro transportas taip pat yra vienas pagrindinių išorinio triukšmo šaltinių. Dar viena problema: aeronautikos pramonė susiduria su vis stiprėjančia pasauline konkurencija.

Siekdama įveikti šiuos nelengvus uždavinius Europos Sąjunga nusprendė sukurti viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę, vienijančią pagrindinius Europos aeronautikos pramonės ir mokslinių tyrimų pasaulio atstovus.

Šiandien pradėtame įgyvendinti projekte „Švarus dangus“ English dalyvauja 86 organizacijos iš 16 šalių, 54 įmonės (iš kurių 20 MVĮ), 15 mokslinių tyrimų centrų ir 17 universitetų.

Ši naujoviška partnerystė sukurta pagal specialią Mokslinių tyrimų ir plėtros 7-osios bendrosios programos English (7 BP) bendradarbiavimo iniciatyvą. Projekto „Švarus dangus“ biudžetas – 1,6 mlrd. EUR (iš kurių 800 mln. EUR skirta pagal 7BP). Projekto tikslas – kurti pažangias technologijas, kurios būtų diegiamos į modernius ekologiškus orlaivius.

„Švaraus dangaus“ iniciatyva bus vykdoma šešiose techninėse srityse English (vadinamose integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padaliniais (ITPPP)), kuriose bus analizuojami įvairūs techniniai klausimai – pradedant variklių veikimu ir baigiant orlaivių projektavimu. Nuo pat bandomojo iki demonstracinio skrydžių etapo mokslinių tyrimų rezultatus analizuos technologijų vertinimo padalinys English.

„Švaraus dangaus“ iniciatyva siekiama iki 2020 m. sumažinti išskiriamas CO2 dujas iki 50 %, NOx iki 80 %, išorinį triukšmą iki 50 %, taip pat užtikrinti ekologišką orlaivių ir susijusių gaminių gamybą, techninę priežiūrą bei atliekų šalinimą.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos