Cosán nascleanúna

"Spéir Ghlan" san aer anois - 05/02/2008

Rian gaile eitleáin sa spéir ghorm

Tugann an comh-thionscnamh teicneolaíochta (ITC) "Spéir Ghlan" páirtithe poiblí agus príobháideacha le chéile chun aeriompar a fhorbairt le meas ar an timpeallacht, an nuálaíocht is ar chumas iomaíochta.

Is mór na dúshláin atá roimh earnáil na heitlíochta.  Tá baol go méadóidh a céatadán d'iomlán na n-astaíochta gáis ceaptha teasa, atá thart ar 3 % faoi láthair, le méadú na haerthráchta.  Chomh maith leis sin, ceann de phríomhfhoinsí na núise fuaime is ea an t-aeriompar. Thairis sin, bíonn an choimhlint dhomhanda i dtionscal na heitlíochta de shíor ag dul i ngéire – dúshlán don tionscal Eorpach.   

Ghlac an tAE leis an dúshlán seo trí comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí gan fasach a chruthú, ina mbeidh na príomhghníomhairí i dtionscal na heitlíochta agus i saol an taighde. 

Tháinig cruth air seo inniu nuair a seoladh an comh-thionscnamh teicneolaíochta (ITC) "Spéir Ghlan" , a thugann le chéile 86 eagraíocht ó 16 thír, 54 gnólacht, ar gnólachtaí beaga 20 acu, 15 lárionad taighde agus 17 ollscoil.

Toradh is ea an chomhpháirtíocht nua-aoiseach seo ar shainchlár  "Comhoibriú" sa 7ú  Clár Cistíochta Eorpach don Taighde is don Fhorbairt. Le buiséad €1.6 billiún (le € 800 milliún ón gClár don Taighde is don Fhorbairt), cuirfidh an tionscnamh luas le forbairt na dteicneolaíochtaí nuálacha i dtreo glúine nua "d'eitleáin ghlasa".   

Scrúdóidh "Spéir Ghlan" sé réimse theicniúla, ó na hinnill go dtí déanamh na n-eitleán féin.  Déanfaidh meastóir teicniúil anailís ar thorthaí an taighde, ón gcéim thurgnamhach go dtí céim na dtaispeántas san eitilt. 

Tá faoin tionscnamh "Spéir Ghlan" na hastaíochtaí CO2 a laghdú 50 % faoi 2020, astaíochtaí NOx a laghdú 80 % agus an truailliú fuaime 50 %, chomh maith le timthriall éiceolaíochta a bhunú do na táirgí: coimpeart/coincheap, déanamh, cothabháil agus scriosadh/athchúrsáil. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links