Navigointipolku

Clean Sky ‑hanke nousukiidossa - 05/02/2008

Lentokoneen vanoja sinisellä taivaalla

Clean Sky (puhdas ilmatila) on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen ilmailualan teknologiahanke, jossa innovatiivisten tekniikoiden avulla pyritään parantamaan alan ympäristöystävällisyyttä ja kilpailukykyä.

Ilmailuala on suurien haasteiden edessä. Nykyisin sen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin 3 %, mutta osuuden odotetaan kasvavan lentoliikenteen jatkuvan lisääntymisen myötä. Lisäksi lentoliikenne on suurimpia meluhaittojen aiheuttajia. Euroopan ilmailuteollisuus joutuu myös kilpailemaan yhä kovemmin asemastaan maailmanmarkkinoilla.

EU on päättänyt vastata näihin haasteisiin uudenlaisella julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella, jossa ovat mukana ilmailuteollisuuden ja tutkimusmaailman keskeiset toimijat.

Tämän yhteistyön huipentuma on yhteinen teknologiahanke Clean Sky English, johon osallistuu 86 järjestöä 16 maasta, 54 yritystä (joista 20 pk-yrityksiä), 15 tutkimuskeskusta ja 17 yliopistoa.

Tämä kumppanuus on saanut alkunsa seitsemännestä puiteohjelmasta English. Clean Sky -hankkeelle on varattu 1,6 miljardia euroa (joista 800 miljoonaa euroa on seitsemännestä puiteohjelmasta), ja tavoitteena on kehittää innovatiivisia teknologioita uuden sukupolven "ympäristömyötäisiin ilma-aluksiin".

Clean Sky rakentuu kuudesta teknisestä alueesta English, joiden puitteissa tehdään selvityksiä erilaisista ilma-aluksista ja niiden moottoreista. Näiden selvitysten pohjalta toteutetaan demonstraatioita maalla ja ilmassa. Erityinen teknologian arviointielin English analysoi saatuja tuloksia aina kokeiluvaiheesta suuriin demonstraatioihin asti. 

Clean Sky -hankkeen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 %, typen oksidien päästöjä 80 % ja melusaastetta 50 % vuoteen 2020 mennessä. Ekologisuuteen kiinnitetään huomiota tuotteiden elinkaaren joka vaiheessa - suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja hävittämisessä tai kierrättämisessä.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä