Navigatsioonitee

„Puhas taevas” saab hoogu juurde - 05/02/2008

Lennuki kondensatsioonijälg sinise taeva taustal

Ühise tehnoloogiaalgatusega „Puhas taevas” („Clean sky”) koondatakse avaliku ja erasektori partnerid, et töötada välja keskkonnasõbralik, uuenduslik ja konkurentsivõimeline õhutransport.

Lennundusvaldkond seisab suurte väljakutsete ees. Õhutranspordist tekkivate kasvuhoonegaaside hulk (praegu 3% kogu kasvuhoonegaaside heitmetest) võib selle transpordiliigi suurema kasutamise tulemusel veelgi kasvada. Õhutransport tekitab ka müra. Lisaks sellele seisab Euroopa lennutööstus silmitsi tugevneva ülemaailmse konkurentsiga.

Euroopa Liit otsustas probleemiga tegelema hakata. Ta toetub esimest korda selles küsimuses avaliku ja erasektori partnerlusele, mis ühendab lennutööstuse ja teadlaskonna väljapaistvamad esindajad.

Täna käivitatakse ühine tehnoloogiaalgatus „Puhas taevas” („Clean sky”) English, milles osaleb 86 organisatsiooni 16 riigist, 54 ettevõtet (millest 20 on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted) ning 15 teadusuuringute keskust ja 17 ülikooli.

Partnerlus sündis 7. teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi English projekti „Koostöö” kaudu. Algatuse eelarve on 1,6 miljardit eurot (sellest 800 miljonit tuleb 7. raamprogrammi eelarvest). Algatuse abil kiirendatakse uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamist, et võtta kasutusele keskkonnasõbralike lennukite uus põlvkond.

Algatus „Puhas taevas” toetub kuuele tehnilisele valdkonnale English (tehnoloogia tutvustusvaldkonnad) alates mootoritest kuni lennukidisainini. Tehnoloogia hindaja English analüüsib teadusuuringute tulemusi alates katsetest kuni lennusõidu demonstreerimiseni. 

Algatuse „Puhas taevas” eesmärk on vähendada 2020. aastaks CO2 heitmeid 50% võrra, NO heitmeid 80% võrra ning mürasaastet 50% võrra, tagades toodete (projekt, tootmine, hooldus ning ringlussevõtt) keskkonnasäästliku elutsükli.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad