Навигационна пътека

„Чисто небе“ полита - 05/02/2008

Следа от самолет върху синьо небе

Съвместната технологична инициатива „Чисто небе“ обединява публични и частни партньори с цел развиване на въздушен транспорт, съчетаващ опазването на околната среда, иновациите и конкурентоспособността.

Въздушният транспорт е изправен пред големи предизвикателства. Има опасност неговият дял в общите емисии на парникови газове, който сега е 3%, да нарасне заедно с постоянното увеличаване на въздушния трафик. Въздушният транспорт е и един от основните източници на шумово замърсяване. И най-накрая, европейската авиационна промишленост е изправена пред все по-силна световна конкуренция.

Европейският съюз (ЕС) реши да приеме предизвикателството, залагайки на безпрецедентно публично-частно партньорство, като обедини важни действащи лица от авиационната промишленост и сферата на научните изследвания.

Този залог намира конкретен израз в старта на съвместната технологична инициатива „Чисто небе“ English, обединяваща 86 организации от 16 страни, 54 предприятия, от които 20 са малки и средни, 15 изследователски центъра и 17 университета.

Тези партньорства от ново поколение са плод на програмата „Сътрудничество“ от Седмата рамкова програма (7РП) English за научноизследователска и развойна дейност. С бюджет от 1,6 млрд. евро (800 млн. от които по линия на 7-та РП), инициативата „Чисто небе“ ще ускори развитието на новаторски технологии, водещи до ново поколение „екологична авиация“.

Съвместната инициатива ще се опира на шест технически области English („интегрираните технологични демонстратори“), обхващащи всичко от двигателите до самата конструкция на въздухоплавателните средства. Оценител на технологията English ще анализира резултатите от изследванията – от експерименталната фаза до етапа на демонстрационни полети. 

Инициативата „Чисто небе“ цели намаляване до 2020 г. на емисиите на CO2 с 50 %, на NOx – с 80 % и на шумовото замърсяване – с 50 %, като в същото време се установи екологичен жизнен цикъл на продуктите -  идея, производство, поддръжка и унищожаване/рециклиране.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки