Navigačný riadok

Európsky sektor mobilných aplikácií na vzostupe - 18/02/2014

Smartfóny v predajni © EÚ

V štúdii EÚ sa uvádza, že do roku 2018 by sa mohlo vytvoriť takmer 5 miliónov pracovných miest a ekonomika EÚ by mohla narásť o 63 mld. EUR.

Trh s mobilnými aplikáciami – softvérovými aplikáciami pre mobilné zariadenia, v súčasnosti v EÚ zamestnáva 1 milión vývojárov a 800 tisíc pracovníkov v oblasti marketingu a podporných služieb. Podľa nedávnej štúdie Englishby tento počet mohol do roku 2018 stúpnuť na 5 miliónov.

Odvetvie mobilných aplikácií momentálne vytvára 17,5 mld. EUR ročne. Rastúca spotreba spolu so zvýšenou reklamnou činnosťou a zmluvným vývojom by mohla zvýšiť ročné príjmy na 63 mld. EUR v nasledujúcich 5 rokoch.

Riešenie chýbajúcich znalostí

Napriek tomu, že je EÚ celosvetovým lídrom v oblasti vývoja mobilných aplikácií pre hry, stále zaostáva za USA v oblasti odbornej prípravy vývojárov a finančného ohodnotenia.

Na riešenie tohto problému sa EÚ spojila s priemyslom a organizáciami v rámci tzv. veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta English. Cieľom je poskytnúť väčšiemu počtu najmä mladých ľudí správne IT zručností a pomôcť zaplniť rastúci počet voľných pracovných miest v EÚ oblasti IT.

EÚ takisto spustila portál Open Education Europa, ktorý umožňuje študentom, odborníkom a vzdelávacím inštitúciám zdielať voľne prístupné otvorené vzdelávacie zdroje.

Technické nedostatky

Ak má EÚ dosiahnuť svoj potenciál v oblasti mobilných aplikácií, treba vyriešiť určité nedostatky. Medzi ne patrí slabé bezdrôtové pripojenie, problémy s cezhraničným pripojením a obmedzenia sieťových služieb v niektorých členských štátoch.

Vývojári v EÚ sú rovnako znepokojení chýbajúcimi službami 4G a absentujúcou interoperabilitou medzi americkými platformami ako Android, iOS a Facebook. Praktická závislosť na týchto platformách spôsobuje aj nižšie príjmy.

Pomoc podnikom v EÚ

Trh EÚ s viac ako 500 miliónmi spotrebiteľov je obrovským potenciálom pre podniky a vývojárov v oblasti mobilných aplikácií. EÚ sa snaží zjednodušiť svoje pravidlá o autorských právach a licencovaní s cieľom umožniť presadenie myšlienok na trhoch.

S cieľom podporiť internetové podnikanie a podnikanie v oblasti IKT v Európe, ako aj úspešný rozvoj spoločností spustila EÚ platformu Startup Europe. Spája začínajúcich podnikateľov a lídrov na trhu, ktorí si tu môžu vymieňať nápady a rozvíjať nové produkty a služby.

Ďalšie kroky

Európsky parlament v súčasti rokuje o plánoch na realizáciu iniciatívy „prepojený kontinent“ English. Patria sem zlepšenie vysokorýchlostných 4G a širokopásmových služieb, ktoré budú dôležité pre budúcnosť sektora mobilných aplikácií v EÚ.

Tlačová správa – rozmach sektora mobilných aplikácií v hodnote 63 mld. EUR DeutschEnglishfrançais

Startup Europe English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy