Navigācijas ceļš

Paredzama strauja ES lietojumprogrammu nozares attīstība - 18/02/2014

Viedtālruņi uz ekrāna © ES

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pētījuma datiem līdz 2018. gadam ES lietojumprogrammu nozarē nodarbināto skaits varētu pieaugt līdz gandrīz 5 miljoniem un tās ieņēmumi varētu pieaugt par 63 miljardiem eiro.

Eiropas Savienībā mobilajām ierīcēm domāto lietojumprogrammu tirgus nodrošina darbu vienam miljonam programmētāju un 800 000 cilvēki strādā tirdzniecībā vai palīdz lietotājiem. Šis kopskaits līdz 2018. gadam varētu pieaugt līdz 5 miljoniem, tā teikts nesen veiktā pētījumā English.

ES lietojumprogarmmu nozares ieņēmumi šobrīd ir 17,5 miljardi eiro gadā. Attīstoties patēriņam un izvēršot reklāmu un darbu ar līgumiem, gada ieņēmumi nākamo 5 gadu laikā varētu pieaugt līdz 63 miljardiem eiro.

Prasmju trūkuma problēmas risināšana

Kaut arī Eiropas Savienībai ir pasaules līderpozīcijas digitālo spēļu izstrādē, ES joprojām atpaliek no ASV programmētāju sagatavošanas un atalgošanas ziņā.

Lai risinātu šo problēmu, ES sadarbojas ar nozares pārstāvjiem un citām organizācijām Lielajā digitālo darbvietu koalīcijā English. Mērķis ir nodrošināt, lai lielākam skaitam cilvēku, jo īpaši jauniešiem, būtu pieprasītās datorprasmes, un palīdzēt aizpildīt vakantās IT darbvietas, kuru skaits visā ES arvien pieaug.

ES arī izveidojusi Eiropas atvērtās izglītības tīmekļa vietni, kur studenti, speciālisti un izglītības iestādes var dalīties bezmaksas izglītības resursos.

Tehniskās nepilnības

Lai pilnībā īstenotu ES potenciālu lietojumprogrammu nozarē, ir jānovērš daži trūkumi, tādi kā bezvadu sakaru nepilnības, pārrobežu sakaru problēmas un tīkla pakalpojumu ierobežojumi dažās dalībvalstīs.

ES programmētājiem bažas ir arī par to, ka nav pieejami 4G pakalpojumi un tādas ASV platformas kā “Android”, “iOS” un “Facebook” nav pietiekami savietojamas. De facto atkarība no šādām platformām arī samazina ienākumus.

Atbalsts ES uzņēmumiem

Milzīgs ir potenciāls, ko uzņēmumiem un lietojumprogrammu izstrādātājiem piedāvā ES 500 miljoni patērētāju Eiropas Savienībā. ES strādā, lai vienkāršotu ES noteikumus par autortiesībām un licencēšanu un tā veicinātu ideju nonākšanu tirgū.

Savukārt, lai Eiropā veicinātu informācijas un sakaru tehnoloģijas un uzņēmējdarbību tīmeklī, kā arī palīdzētu uzņēmumiem attīstīties, ES ir izveidojusi forumu “Startup Europe”, kur jaunajiem uzņēmējiem un tirgus līderiem ir iespēja dalīties idejās un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamentā šobrīd apspriež plānus, kas ļaus padarīt Eiropu par kontinentu, kur ir labi sakari English. Tas ietver uzlabotu ātrdarbīgu 4G tīklu un platjoslas pakalpojumus, kuri būs izšķirīgi svarīgi ES lietojumprogrammu nozares nākotnei.

Paziņojums presei — lietojumprogrammu nozares uzplaukums, kas varētu ienest 63 miljardus eiro DeutschEnglishfrançais

“Startup Europe” English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites