Navigatsioonitee

Euroopa mobiilirakenduste sektorilt oodatakse kasvu - 18/02/2014

Nutitelefonid kuvaril © EU

ELi uuringu kohaselt saaks ELi majanduses luua 2018. aastaks ligikaudu 5 miljonit töökohta ja tekitada juurde 63 miljardit eurot.

Selliste rakenduste (mobiilseadmete jaoks loodud rakendustarkvara) turg annab juba praegu ELis tööd 1 miljonile tarkvaraarendajale ning 800 000 inimesele turustamise ja tugiteenustega seotud töökohtadel. Hiljuti avaldatud aruande English kohaselt võiks see näitaja tõusta 2018. aastaks 5 miljonini.

Mobiilirakenduste majandus toob ELis praegu sisse 17,5 miljardit eurot aastas. Täiendavate tarbijate kulutuste ning kasvava reklaami ja suurema hulga töölepingute abil võiks asjaomase sektori iga-aastane tulu kasvada 63 miljardi euroni järgmise 5 aasta jooksul.

Oskuste puudumise probleemi lahendamine

Kuigi EL on ülemaailmne liider mängude rakenduste arendamise alal, jääb ta siiski maha Ameerika Ühendriikidest arenduskoolituste ja palkade osas.

Selle probleemi lahendamiseks teeb EL koostööd asjaomase tööstuse ja muude organisatsioonidega digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure koalitsiooni English raames. Eesmärgiks on õpetada suuremale hulgale inimestele (eelkõige noortele) IT-oskusi, et aidata täita üha enam pakkumisel olevaid vabu IT-sektori töökohti kõikjal ELis.

EL on samuti käivitanud Euroopa avatud haridusruumi veebisaidi, mis võimaldab (üli)õpilastel, asjatundjatel ja haridusasutustel jagada vabaltkasutatavaid avatud õppematerjale.

Tehnilised puudujäägid

Selleks et EL saavutaks oma täieliku potentsiaali rakenduste sektoris, tuleb kõrvaldada teatavad puudused. Puudujääkidena võib siinkohal märkida mõnedes liikmesriikides esinevat kehva traadita ühendust, piiriüleste ühendustega seotud probleeme ja võrguteenuse osutamisega seotud piiranguid.

ELi tarkvaraarendajad tunnevad muret ka 4G teenuste vähesuse ja koostalitusvõime puudumise tõttu seoses USA põhiste platvormidega nagu Android, iOS ja Facebook. Reaalne sõltuvus sellistest platvormidest vähendab samuti sissetulekuid.

Abi ELi ettevõtjatele

Rohkem kui 500 miljoni tarbijaga ELi turg kujutab endast tohutut potentsiaali ettevõtjate ja rakenduste arendajate jaoks. EL teeb tööd selle nimel, et lihtsustada autoriõigust ja litsentsimist käsitlevaid ELi eeskirju, et aidata kaasa ideede turuleviimisele.

Info- ja sidetehnoloogia ning veebiettevõtluse edendamiseks Euroopas ning ettevõtjate õitsengule kaasa aitamiseks on EL käivitanud platvormi „Startup Europe”, mis koondab idufirmasid ja turuliidreid, et jagada ideid ja töötada välja uusi tooteid ning teenuseid.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament arutab praegu „Ühendatud Euroopa” English paketi kasutusele võtmist. See hõlmab kiire 4G võrgu ja lairibateenuste parandamist, mis on tulevase ELi mobiilirakenduste turu jaoks ülioluline.

Pressiteade − mobiilirakenduste turu kasv 63 miljardi euro väärtuses DeutschEnglishfrançais

Startup Europe English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad