Sökväg

EU:s största FoU-satsning hittills - 16/12/2013

EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn startar Horisont 2020

EU:s nya program för forskning och innovation – Horisont 2020 – satsar 15 miljarder euro på jobbskapande projekt redan under de första två åren.

Förra veckan inleddes Horisont 2020-programmet med att EU annonserade ut de första ansökningsomgångarna där man kan söka bidrag till sina projekt.

Under de kommande sju åren kommer EU att avsätta 80 miljarder euro för att hjälpa universitet, forskningsorganisationer och företag med deras FoU-satsningar på nya innovativa produkter och tjänster.

Förhoppningen är att denna massiva investering ska stimulera den kunskapsdrivna ekonomin, främja vetenskapliga genombrott och hjälpa EU att hålla jämna steg med sina internationella konkurrenter.

Innovation och tillväxt

Programmets startbidrag, liksom de privata investeringar som programmet kommer att locka till sig, ska leda till fler tekniska genombrott och nya rön och bidra till att ta innovativa idéer från teori till praxis.

I 2014 och 2015 års ansökningsomgångar har EU öronmärkt 500 miljoner euro för små och medelstora företag.

För att tydligare visa forskningspolitikens inriktning har EU-kommissionen för första gången förklarat vad som kommer att prioriteras under de kommande två åren. Tolv områden står i fokus för åtgärderna under 2014–2015, bland annat skräddarsydd hälsovård, it-säkerhet och smarta städer .

Forskare kan söka bidrag från Europeiska forskningsrådet English, och forskningsstuderande kan få stipendier.

Investeringar i industrin ska bland annat stimulera IKT, nanoteknik, avancerad tillverkning, robotteknik, bioteknik och rymdforskning.

De pengar som öronmärkts för samhällsutmaningar ska bland annat gå till hälsa, jordbruk, energi och transport.

Enklare tillgång till finansiering

Minst 60 procent av programmets totala budget ska främja hållbar utveckling, och minst 35 procent av utgifterna kommer att vara klimatrelaterade.

Jämfört med EU:s tidigare forskningsprogram har det blivit enklare att söka bidrag, så att de sökande kan få snabba finansieringsbeslut och koncentrera sig på att få igång sina projekt.

Pressmeddelande – EU:s nya forskningsprogram (Horisont 2020) 

Vanliga frågor om Horisont 2020 English 

Sök forskningsmedel från EU English 

Bakgrund till EU:s forskningspolitik – webbplatsen för Horisont 2020 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar