Navigačný riadok

Doteraz najväčší balík investícií do výskumu a vývoja sa otvára - 16/12/2013

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu otvorila program Horizont 2020

Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti výskumu a inovácie – Horizont 2020 – poskytne len za prvé dva roky financie v objeme 15 mld. EUR vo forme investičnej podpory pre projekty podporujúce tvorbu pracovných miest.

Program Horizont 2020 sa začal minulý týždeň, keď boli uverejnené prvé súťažné výzvy na projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie.

Počas nasledujúcich 7 rokov je v rámci programu k dispozícii 80 miliárd EUR, ktoré sú určené pre univerzity, výskumné organizácie a spoločnosti s cieľom pomôcť financovať výskum a vývoj nových inovačných výrobkov a služieb.

Rozsiahle investície by podľa očakávaní mali posilniť európsku znalostnú ekonomiku a podporovať prelomový vedecký výskum, aby kontinent udržal krok s globálnymi konkurentmi.

Podpora inovácií a rastu

Okrem súkromných investícií, ktoré by mal program prilákať, by počiatočné financovanie malo viesť k väčšiemu počtu technologických objavov a podporiť prenos inovačných nápadov z výskumných pracovísk na trh.

Výzvy na obdobie rokov 2014 až 2015 obsahujú balík 500 miliónov EUR vyčlenený pre malé a stredné podniky.

Po prvýkrát Komisia uverejnila priority financovania na najbližšie 2 roky s cieľom poskytnúť väčšiu istotu, pokiaľ ide o smerovanie politiky výskumu EÚ. V období rokov 2014 – 2015 sa financovanie zacieli na 12 oblastí, ako sú napríklad individualizovaná zdravotná starostlivosť, digitálna bezpečnosť a inteligentné mestá .

Financie z programu budú vedcom sprístupnené cez granty prostredníctvom Európskej rady pre výskum English a mladí výskumní pracovníci sa budú môcť uchádzať o štipendiá.

Financie určené pre priemysel podporia oblasti, ako sú informačné a komunikačné technológie, nanotechnológie, pokročilé výrobné technológie, robotika, biotechnológie a vesmírny výskum.

Okrem toho budú môcť oblasti ako zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, energetika a doprava získať finančné prostriedky z rozpočtu, ktorý je vyčlenený na riešenie spoločenských výziev.

Jednoduchší prístup k financovaniu

Aspoň 60 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020 bude podporovať udržateľný rozvoj a najmenej 35 % výdavkov bude mať súvis so zmenou klímy.

V porovnaní s predchádzajúcimi výskumnými programami EÚ došlo k zjednodušeniu postupu podávania žiadostí pre program Horizont 2020, takže účastníci môžu počítať s rýchlejšími rozhodnutiami o financovaní a budú sa môcť zamerať na urýchlené zavedenie nových projektov do praxe.

Tlačová správa – fond EÚ pre výskum (Horizont 2020) sprístupnený 

Najčastejšie otázky o programe Horizont 2020 English 

Požiadajte o financovanie výskumu z prostriedkov EÚ English 

Kontext politiky výskumu EÚ – webová lokalita programu Horizont 2020 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy