Kruimelpad

Grootste EU-investering ooit in onderzoek en ontwikkeling - 16/12/2013

Máire Geoghegan-Quinn, EU-commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, geeft het startschot voor Horizon 2020.

Horizon 2020, het belangrijkste EU-programma voor onderzoek en innovatie, investeert de eerste twee jaar alleen al 15 miljard euro in banenprojecten.

Het programma Horizon 2020 ging vorige week van start met de publicatie van de eerste uitnodigingen tot het indienen van subsidieaanvragen voor projecten.

In de komende 7 jaar wordt 80 miljard euro vrijgemaakt om universiteiten, onderzoekorganisaties en bedrijven te helpen het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten te financieren.

Gehoopt wordt dat de massale investering de kenniseconomie en wetenschappelijke doorbraken stimuleert, waardoor Europa gelijke tred kan houden met de rest van de wereld.

Innovatie en groei stimuleren

De subsidies moeten, samen met de particuliere investeringen die hierdoor worden aangetrokken, leiden tot meer technologische doorbraken en ontdekkingen en ertoe bijdragen dat innovatieve ideeën aanslaan op de markt.

In 2014/15 komt er 500 miljoen euro beschikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven.

Voor het eerst heeft de Commissie haar financieringsprioriteiten voor de komende 2 jaar bekendgemaakt. Zo wil zij meer zekerheid bieden over de richting van het onderzoeksbeleid van de EU. Voor 2014/15 zijn er 12 prioriteiten, waaronder gepersonaliseerde gezondheidszorg, digitale veiligheid en intelligente steden .

Het programma verleent subsidies aan wetenschappers via de Europese Onderzoeksraad English. Er zijn ook beurzen voor jonge wetenschappers.

Subsidies voor de industrie zullen een stimulans betekenen voor sectoren zoals informatie- en communicatietechnologie, nanotechnologie, geavanceerde fabricage, robotica, biotechnologie en ruimteonderzoek.

Sectoren zoals gezondheid, landbouw, energie en vervoer kunnen financiering krijgen via het budget voor de aanpak van maatschappelijke problemen.

Eenvoudiger toegang tot financiering

Ten minste 60% van de totale begroting van Horizon 2020 zal duurzame ontwikkeling bevorderen en ten minste 35% van de uitgaven zal te maken hebben met klimaatbescherming.

In vergelijking met eerdere EU-onderzoeksprogramma’s werd de aanvraagprocedure voor Horizon 2020 vereenvoudigd, zodat deelnemers snel weten of zij subsidie krijgen en hun projecten zo snel mogelijk kunnen opstarten.

Persbericht — EU-Fonds voor onderzoek (Horizon 2020) 

Veelgestelde vragen over Horizon 2020 English 

Onderzoeksfinanciering aanvragen English 

Achtergrond van het EU-onderzoeksbeleid — website van Horizon 2020 English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links