Navigācijas ceļš

Eiropas visu laiku vērienīgākie ieguldījumi pētniecībā un izstrādē - 16/12/2013

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna atklāj programmu “Apvārsnis 2020”

ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” jau nākamajos divos gados paredzēts ieguldīt 15 miljardus eiro projektos, kas sekmēs nodarbinātību.

Pagājušnedēļ darboties sāka programma “Apvārsnis 2020”: tika publicēti pirmie uzaicinājumi iesniegt projektus, kuriem tiek meklēts finansējums.

Nākamajos 7 gados augstskolām, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem būs pieejami 80 miljardi eiro, lai palīdzētu finansēt jaunu inovatīvu preču un pakalpojumu izstrādes un izpētes darbus.

Jācer, ka iespaidīgie ieguldījumi dos jaunu dzinējspēku uz zināšanām balstītajai Eiropas ekonomikai un veicinās jaunatklājumus zinātnē, kas Eiropai ļaus neatpalikt no konkurentiem pasaulē.

Inovācijas un izaugsmes sekmēšana

Programmā paredzēts gan piesaistīt privātos ieguldījumus, gan sarūpēt darbības uzsākšanas finansējumu, lai veicinātu tehnoloģiskos sasniegumus un izgudrojumus un palīdzētu inovatīvām idejām no izstrādes posma attīstīties līdz laišanai tirgū.

2014.–2015. gada aicinājumos iesniegt projektus 500 miljoni eiro ir paredzēti tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Komisija pirmo reizi ir paziņojusi savas finansēšanas prioritātes turpmākajiem 2 gadiem, lai ieviestu lielāku skaidrību par ES pētniecības politikas virzību. 2014.–2015. gadā līdzekļi tiks piešķirti galvenokārt 12 jomām, kuru vidū ir individualizēta veselības aprūpe, digitālā drošība un viedās pilsētas .

Zinātnieki šajā programmā varēs izmantot Eiropas Pētniecības padomes English stipendijas, bet citas stipendijas būs paredzētas tieši gados jauniem pētniekiem.

Finansējums rūpniecībai veicinās attīstību tādās jomās kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, nanotehnoloģijas, progresīvās ražošanas tehnoloģijas, robotika, biotehnoloģijas un kosmosa pētniecība.

Taču tādās nozarēs kā veselība, lauksaimniecība, enerģētika un transports būs iespējams saņemt finansējumu no budžeta, kas paredzēts sabiedrības problēmu risināšanai.

Vienkāršāka piekļuve finansējumam

Vismaz 60 % no programmas “Apvārsnis 2020” kopējā budžeta tiks atvēlēti ilgtspējīgai attīstībai, un vismaz 35 % izdevumu būs saistīti ar klimata pārmaiņu iegrožošanu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējām ES pētniecības programmām pieteikšanās procedūra “Apvārsnī 2020” ir vienkāršota, lai dalībnieki uzreiz varētu uzzināt lēmumu par finansējumu un pēc iespējas ātrāk ķertos pie jauno projektu īstenošanas praksē.

Paziņojums presei — sāk darboties jaunais ES pētniecības finansējums (“Apvārsnis 2020”) 

Bieži uzdoti jautājumi par programmu “Apvārsnis 2020” English 

Pieteikties ES pētniecības finansējumam English 

Informācija par ES pētniecības politiku — tīmekļa vietne “Apvārsnis 2020” English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites