Cosán nascleanúna

Tús curtha leis an infheistíocht is mó riamh ón Eoraip i T&F - 16/12/2013

Lainseálann Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuáil agus Eolaíocht Fís 2020

Le clár suaitheanta an AE i dtaighde agus nuálaíocht – Fís 2020– infheisteofar €15 billiún i dtionscadail a chruthóidh poist sa chéad dá bhliain amháin.

Cuireadh tús le clár Fís 2020 an tseachtain seo caite nuair a fógraíodh na chéad ghlaonna iomaíocha ar thionscadail ag lorg maoiniú.

Thar an 7 mbliana atá romhainn, cuirfear €80 billiún ar fáil d'ollscoileanna, d'eagraíochtaí taighde agus do chuideachtaí taighde chun cuidiú le maoiniú T&F i dtáirgí agus i seirbhísí nuálacha nua.

Táthar ag súil go gcuirfidh an infheistíocht ollmhór borradh faoi gheilleagar eolais na hEorpa agus go gcuirfidh sé ceannródaíocht eolaíoch chun cinn, rud a chuideoidh leis an mór-roinn fanacht san iomaíocht le hiomaitheoirí domhanda .

Cur le nuáil agus le fás

Sa bhreis ar an infheistíocht phríobháideach a spreagfaidh an clár í, ba chóir go dtiocfadh ceannródaíocht theicneolaíoch agus fionnachtana teicneolaíocha as an síolchistiú a chuirfear ar fáil agus go gcuideodh sí le smaointe nuálacha a aistriú ón tsaotharlann go dtí an margadh.

Ar ghlaonna 2014/15 áirítear €500 milliún atá curtha in áirithe do fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

Den chéad uair, d'fhógair an Coimisiún a chuid tosaíochtaí maoiniúcháin le linn an dá bhliain seo romhainn, chun breis deimhneachta a thabhairt faoin treo ina bhfuil beartas taighde an AE ag dul. Díreoidh an ciste ar 12 réimse in 2014/15, lena n‑áirítear cúram sláinte pearsanaithe, slándáil dhigiteach agus cathracha cliste .

Faoin gclár, beidh eolaithe in ann teacht ar dheontais tríd an gComhairle Eorpach um Taighde agus beidh taighdeoirí níos óige in ann comhaltachtaí a fháil.

Tríd an tionsclaíocht a mhaoiniú cuirfear borradh faoi réimsí ar nós teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, nanaitheicneolaíochtaí, ardmhonaraíochta, róbataic, biteicneolaíochtaí agus spástaighde.

Idir an dá linn, i réimsí amhail sláinte, talmhaíocht, fuinneamh agus iompar, beifear in ann maoiniú a fháil tríd an mbuiséad atá curtha in áirithe chun díriú ar dhúshláin shóisialta.

Rochtain níos éasca ar mhaoiniú

Úsáidfear 60 % ar a laghad de bhuiséad iomlán Fís 2020 chun forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus caithfear 35 % ar a laghad ar chúrsaí aeráide.

I gcomparáid le cláir taighde de chuid an AE go dtí seo, tá simpliú déanta ar an nós imeachta iarratais do Fís 2020 sa chaoi is gur féidir le rannpháirtithe cinntí tapa a fháil faoi mhaoiniú agus díriú ar thús a chur le tionscadail nuachta chomh tapa agus is féidir.

Preaseisiúint – ciste taighde an AE (Fís 2020) lainseáilte 

Ceisteanna coitianta faoi Fís 2020 

Iarratas ar mhaoiniú ón AE don taighde 

Cúlra do bheartas taighde an AE – suíomh gréasáin Fís 2020

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links