Navigatsioonitee

Tehakse algust Euroopa seni suurima investeerimisega teadus- ja arendustegevusse - 16/12/2013

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn käivitas programmi Horisont 2020

ELi juhtiva teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 raames investeeritakse kahe esimese aasta jooksul töökohtade loomisesse 15 miljardit eurot.

Programm Horisont 2020 käivitus eelmisel nädalal, mil kuulutati välja esimesed projektikonkursid rahastamist taotlevatele projektidele.

Järgmise seitsme aasta jooksul eraldatakse ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete jaoks 80 miljardit eurot, et toetada teadus- ja arendustegevust innovaatiliste uute toodete ja teenuste loomisel.

Ülisuure investeeringuga loodetakse elavdada Euroopa teadmistepõhist majandust ja edendada teaduslikke läbimurdeid, et Euroopal oleks võimalik üleilmses konkurentsis püsida.

Innovatsiooni ja majanduskasvu edendamine

Programmiga meelitatakse juurde erainvesteeringuid, samuti antakse stardikapitali, mis peaks tooma kaasa rohkem tehnoloogilisi läbimurdeid ja avastusi ning aitama laboris sündivatel innovaatilistel ideedel turule jõuda.

2014.-2015. aasta projektikonkursside raames on eraldatud 500 miljonit eurot väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Komisjon on esmakordselt teatanud oma rahastamise prioriteetidest kahel järgneval aastal, et lisada kindlust ELi teaduspoliitika suundumustele. Rahastu raames keskendutakse 2014.-2015. aastal 12 valdkonnale, milleks on muu hulgas isikupärastatud raviteenused, digitaalne turvalisus ja arukad linnad .

Teadustöötajad saavad programmi raames juurdepääsu rahalisele toetusele Euroopa Teadusnõukogu English vahendusel ning nooremad teadurid saavad stipendiume.

Tööstuse rahastamine elavdab valdkondi, nagu info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogia, nanotehnoloogia, arenenud tootmistehnoloogiad, robootika, biotehnoloogia ja kosmoseuuringud.

Ka valdkonnad, nagu tervishoid, põllumajandus, energeetika ja transport võivad saada rahalisi vahendeid eelarvest, mis on eraldatud sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Rahalised vahendid lihtsamini kättesaadavaks

Vähemalt 60% Horisont 2020 kogueelarvest on suunatud säästva arengu edendamiseks ning vähemalt 35% kulutustest on seotud kliimaga.

Võrrelduna varasemate ELi teadusuuringute programmidega on Horisont 2020 puhul taotlemise menetlust lihtsustatud, et osalejad saaksid otsused rahastamise kohta kiiresti kätte ning võiksid uute projektidega võimalikult ruttu algust teha.

Pressiteade - Käivitati ELi teadusuuringute rahastu (Horisont 2020) 

Korduvad küsimused Horisont 2020 kohta English 

Taotlege rahastamist ELilt English 

Taustteave ELi teaduspoliitika kohta - Horisont 2020 veebisait English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad