Διαδρομή πλοήγησης

Πρωτοφανές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων Ε&Α - 16/12/2013

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών της ΕΕ, Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, ξεκινά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το εμβληματικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ - Ορίζοντας 2020 - θα χρηματοδοτηθεί τα δύο πρώτα χρόνια με 15 δισ. ευρώ για τη δημιουργία απασχόλησης.

Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανταγωνιστικού χαρακτήρα.

Τα επόμενα 7 χρόνια θα διατεθούν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ελπίζεται ότι οι μαζικές επενδύσεις θα δώσουν ώθηση στην οικονομία της γνώσης στην Ευρώπη και θα προωθήσουν επιστημονικές ανακαλύψεις, βοηθώντας την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική παγκοσμίως.

Τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης

Παράλληλα με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το πρόγραμμα θα χορηγεί κεφάλαια εκκίνησης προκειμένου να αυξηθούν τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι επιστημονικές ανακαλύψεις και να διευκολυνθεί η μεταφορά καινοτόμων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά.

Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή περιέγραψε τις προτεραιότητές της όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα επόμενα 2 χρόνια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον προσανατολισμό της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για το 2014/15 θα επικεντρωθεί σε 12 τομείς όπως, μεταξύ άλλων, την υγειονομική περίθαλψη, την ψηφιακή ασφάλεια και τις έξυπνες πόλεις .

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επιστήμονες θα έχουν πρόσβαση σε επιχορηγήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας English ενώ για τους νέους ερευνητές θα προβλεφθούν υποτροφίες.

Η χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα δώσει ώθηση σε τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι νανοτεχνολογίες, οι προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες, η ρομποτική, οι βιοτεχνολογίες και η διαστημική έρευνα.

Παράλληλα, τομείς όπως η υγεία, η γεωργία, η ενέργεια και οι μεταφορές θα μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού που προορίζεται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Τουλάχιστον το 60 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το 35 % τουλάχιστον των δαπανών θα συνδέεται με το κλίμα.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει απλουστευθεί έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση των χρηματοδοτικών αποφάσεων και να δίνεται πράσινο φως για την υλοποίηση των νέων έργων το ταχύτερο δυνατό.

Δελτίο Τύπου - Ξεκινά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»  

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» English 

Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ English 

Ιστορικό της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα - Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι