Cesta

Evropa zahájila program zatím nejrozsáhlejších investic do výzkumu - 16/12/2013

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, zahajuje program Horizont 2020.

Investice do hlavního programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 dosáhnou jen v prvních 2 letech 15 miliard eur. Tyto peníze půjdou na různé projekty, které mají kromě jiného přispět ke zvýšení zaměstnanosti.

Program Horizont 2020 byl zahájen minulý týden zveřejněním prvních výzev k předkládání návrhů na projekty, které se budou ucházet o finanční podporu.

Během příštích 7 let bude celkem vyčleněno 80 miliard eur. Ty budou postupně přiděleny univerzitám, výzkumným organizacím a podnikům na financování vývoje nových inovativních produktů a služeb.

Cílem této masivní investice je pomoci oživit evropské hospodářství založené na znalostech a umožnit průlomové vědecké objevy, a zajistit tak Evropě místo mezi ostatními světovými hráči.

Podpora inovací a růstu

Jak soukromé investice, které má podle očekávání program přitáhnout, tak počáteční finanční prostředky mají přinést více technologických novinek a přispět k transferu inovativních nápadů z laboratoří do praxe a na trh.

Na projekty v období 2014–2015 je například vyčleněno 500 milionů eur jen pro malé a střední podniky.

Komise tentokrát vůbec poprvé zveřejnila své priority financování na období příštích 2 let, aby poskytla veřejnosti větší jistotu ohledně směru, kterým se bude její politika v oblasti výzkumu ubírat. Financování se v období 2014–2015 zaměří na 12 oblastí, mezi které patří například individualizovaná zdravotní péče, digitální bezpečnost či tzv. inteligentní města .

Granty z programu budou vědcům přidělovány prostřednictvím Evropské rady pro výzkum English a ti mladší budou moci získat stipendia.

Peníze poplynou i do průmyslových odvětví – například na informační a komunikační technologie, nanotechnologie, pokročilé výrobní systémy, robotiku, biotechnologie a na výzkum vesmíru.

Ostatní oblasti, jako je zdraví, zemědělství, energetika a doprava, budou moci získat financování z rozpočtu vyčleněného pro řešení výzev v sociální sféře.

Snazší přístup k financování

Nejméně 60 % prostředků z celkového rozpočtu programu Horizont 2020 bude využito na podporu udržitelného rozvoje a nejméně 35 % na projekty související se změnou klimatu.

Ve srovnání s předchozími výzkumnými programy byl zjednodušen postup žádání o finanční prostředky, takže o přidělení peněz se bude rozhodovat rychleji a účastníci budou moci bez prodlev rozbíhat své inovativní projekty.

Tisková zpráva – výzkumný fond EU startuje (Horizont 2020) 

Časté otázky k programu Horizont 2020 English 

Žádost o financování výzkumu z prostředků EU English 

Kontext politiky EU v oblasti výzkumu – internetová stránka Horizont 2020 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy