Навигационна пътека

Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания - 16/12/2013

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин обяви началото на „Хоризонт 2020“

15 милиарда евро ще бъдат инвестирани в проекти, създаващи работни места, само през първите две години от програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Програмата „Хоризонт 2020“ започна миналата седмица с обявяване на първите конкурси за проекти, търсещи финансиране.

През следващите 7 години ще бъдат отпуснати 80 милиарда евро на университети, научноизследователски организации и предприятия за подпомагане на изследванията, посветени на нови продукти и услуги.

Надеждата е с тези значителни инвестиции да се даде тласък на европейската икономика на знанието и да се стимулират научните пробиви, помагащи на Европа да върви в крак със своите световни конкуренти.

Засилване на нововъведенията и растежа

Програмата ще привлече частни инвестиции и ще предостави начално финансиране, което се очаква да доведе до повече технологични пробиви и открития и да подпомогне реализацията на новаторски идеи от лабораторията на пазара.

Поканите за представяне на проекти за 2014-2015 г. включват 500 милиона евро, предназначени за малките и средни предприятия.

За пръв път Комисията обяви приоритетите си за финансиране през следващите 2 години, за да създаде по-голяма сигурност по отношение на посоката на политиката на ЕС за изследвания. Средствата ще бъдат съсредоточени в 12 области, включително персонализирано здравно обслужване, цифрова сигурност и интелигентни градове .

В рамките на програмата учените ще имат достъп до безвъзмездни средства чрез Европейския научноизследователски съвет English, а младите учени ще могат да получават стипендии.

Финансирането за промишлеността ще даде тласък на информационните и комуникационни технологии, нанотехнологиите, усъвършенстваните производствени технологии, роботиката, биотехнологиите и космическите изследвания.

Междувременно области като здравеопазването, земеделието, енергетиката и транспорта ще могат да получават финансиране чрез бюджета, отделен за справяне със социалните предизвикателства.

По-лесен достъп до финансиране

Поне 60 % от общия бюджет на „Хоризонт 2020“ ще се използва за насърчаване на устойчивото развитие, а поне 35 % от разходите ще бъдат свързани с климата.

В сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС процедурата за кандидатстване за финансиране по „Хоризонт 2020“ бе опростена, за да могат участниците да получават бързи решения и да съсредоточат усилията си върху разработването на своите проекти.

Съобщение за медиите — Стартира фонд на ЕС за научни изследвания („Хоризонт 2020“) 

Често задавани въпроси за „Хоризонт 2020“ English 

Кандидатствайте за средства на ЕС за изследвания English 

Контекст на научноизследователската политика на ЕС — уебсайт „Хоризонт 2020“ English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки