Sökväg

EU vill sätta stopp för roamingavgifter - 16/09/2013

Mobiltelefon på pass, eurosedlar och Europakarta © EU

En ny strategi ska harmonisera telekomsektorn, förbjuda roamingavgifter, minska byråkratin för näringslivet och införa nya rättigheter för användare och tjänsteleverantörer.

Trots 26 år av framsteg är EU:s telekomsektor fortfarande splittrad och bygger främst på nationella marknader. En följd av detta är att de europeiska företagen ligger efter sina amerikanska och asiatiska konkurrenter.

Åtgärdspaketet Uppkopplad kontinent PDFEnglish ska vitalisera EU:s haltande telekomsektor genom att avskaffa roamingavgifterna, förenkla reglerna och uppmuntra investeringar i nya höghastighetsnät för att öka tillväxt och sysselsättning.

Den ekonomiska sektorn blir alltmer beroende av snabb uppkoppling. Genom att fullborda den inre telekommarknaden förväntas EU kunna skapa tusentals jobb och öka BNP med nästan en procent om året.

Slutet för roamingavgifter

Det är tänkt att du från och med juli 2014 inte längre ska behöva betala extra när du tar emot ett mobilsamtal på resor i andra EU-länder. Mobiloperatörerna måste antingen erbjuda telefonabonnemang som gäller överallt i EU eller låta dig välja en annan roamingleverantör utan att du behöver byta SIM-kort.

Ett fast samtal inom EU ska inte få kosta mer än ett inrikes fjärrsamtal. Kostnaden för mobilsamtal inom EU ska begränsas till 0,19 euro per minut (plus moms).

Kommissionen förordar också principen om internet som öppet system, så kallad nätneutralitet English, vilket betyder att enskilda företag inte får tävla med extraerbjudanden, t.ex. högre dataöverföringshastigheter, som begränsar konkurrenternas åtkomst.

Konsumenträttigheter i Europa

En fullständig harmonisering av konsumentskyddet ska ge konsumenterna ökat skydd och göra det onödigt för företagen att anpassa sina tjänster till olika länder.

Konsumentavtalen ska vara enkla och tydligt skrivna och det ska bli lättare att byta leverantör eller avtal samt att bryta avtal som inte ger den utlovade internethastigheten.

Mindre byråkrati och ökade investeringar

EU vill göra det lättare för telekomföretagen att ta sig in på nya marknader. Det är därför tänkt att ett lands tillstånd också ska gälla i övriga EU-länder och att framtida spektrumtilldelningar för bredband ska standardiseras för att underlätta investeringsplaner över gränserna.

För att uppmuntra investeringar i snabbt fiberoptiskt bredband och öka tillgången till 4G-tjänster och wifi, ska hyrorna för tillträde till nät stabiliseras. På så sätt vill man öka konkurrensen i sektorn.

Vad händer nu?

Förslaget måste godkännas av Europaparlamentet och samtliga 28 EU-länder.

Mer om Uppkopplad kontinent English

Uppkopplad kontinent

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar