Navigačný riadok

EÚ plánuje skoncovať s roamingovými poplatkami - 16/09/2013

Mobilný telefón na cestovných pasoch, eurobankovky a mapa Európy © EÚ

Nová stratégia sa zameriava na harmonizáciu telekomunikačného sektora, odstránenie roamingových poplatkov, zníženie administratívnej záťaže pre podniky a zavedenie nových práv pre používateľov a poskytovateľov služieb.

Napriek 26 rokom pokroku zostáva odvetvie telekomunikácií v EÚ roztrieštené a jeho pôsobenie obmedzené najmä na vnútroštátne trhy. V dôsledku toho európske podniky zaostávajú za konkurentmi z USA a Ázie.

Balík „prepojený kontinent“ PDFEnglish má zmodernizovať zaostávajúci telekomunikačný sektor EÚ prostredníctvom odstránenia roamingových poplatkov a zjednodušenia pravidiel na podporu investícií do nových vysokorýchlostných sietí s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest.

Hospodársky sektor stále viac závisí od rýchleho pripojenia a odhaduje sa, že dokončením jednotného trhu v oblasti telekomunikácií by sa vytvorili tisícky pracovných miest a HDP by sa zvýšil o takmer 1 % ročne.

Koniec roamingovým poplatkom

Od júla 2014 by ste neplatili osobitné poplatky za prijatie hovoru na váš mobilný telefón počas pobytu v inom členskom štáte EÚ. Spoločnosti by mali povinnosť ponúknuť vám balíky „v cudzine ako doma“, ktoré by platili v celej EÚ, alebo umožniť výber iného poskytovateľa roamingových služieb bez zmeny vašej pôvodnej SIM karty.

Poplatky za medzinárodné volania z pevnej linky by boli obmedzené cenami medzimestských volaní v domácej sieti a volania z mobilného telefónu v rámci EÚ do výšky 0,19 EUR za minútu (bez DPH).

Komisia takisto podporuje „neutralitu siete“ English – zásadu, že internet by mal byť otvorený systém, čo by znamenalo predchádzanie tomu, aby spoločnosti poskytovali výhodné ponuky napríklad na vyššiu dátovú rýchlosť prenosu, ktoré by mohli obmedzovať prístup konkurentov na trh.

Práva spotrebiteľov v Európe

Úplná harmonizácia pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa by odstránila potrebu prispôsobovať služby v každej krajine a poskytla spotrebiteľom dodatočnú ochranu.

Občania EÚ by mali tiež prínos zo zjednodušených a zrozumiteľných zmlúv, rozsiahlejších práv na zmenu poskytovateľa alebo zmluvy a na ukončenie zmluvy, ak sa nedosiahne prisľúbená rýchlosť internetu.

Zníženie administratívnej záťaže a nárast investícií

EÚ chce uľahčiť vstup telekomunikačných spoločností na nové trhy. Aby sa to dosiahlo, povolenie vydané v jednej krajine by bolo platné v celej EÚ a budúce prideľovanie frekvenčného spektra pre širokopásmové pripojenie by bolo štandardizované s cieľom zjednodušiť cezhraničné investičné plány.

Na podporu investícií do rýchlych širokopásmových sietí na báze optických vlákien a na zabezpečenie prístupu k službám 4G a Wi-Fi by ceny za prenájom prístupu do sietí boli stabilizované. To by malo posilniť hospodársku súťaž v odvetví.

Ďalšie kroky

Návrhy musí schváliť Európsky parlament a všetkých 28 krajín EÚ.

Viac o balíku „prepojený kontinent“ English

Prepojená Európa

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy