Ścieżka nawigacji

UE planuje zlikwidować opłaty roamingowe - 16/09/2013

Telefon komórkowy leżący na paszportach, banknotach euro i mapie Europy © UE

Nowa strategia UE ma na celu harmonizację przepisów dotyczących sektora telekomunikacji, zniesienie opłat roamingowych, zlikwidowanie zbędnych formalności, które ciążą na firmach, a także zapewnienie nowych praw użytkownikom i operatorom.

Pomimo podejmowanych od 26 lat wysiłków unijny sektor telekomunikacji jest nadal rozdrobniony – podzielony na rynki krajowe. W efekcie europejskie firmy nie nadążają za swoimi konkurentami ze Stanów Zjednoczonych i z Azji.

Pakiet przepisów „Łączność na całym kontynencie” PDFEnglish ma dać nowy impuls kulejącemu sektorowi telekomunikacji poprzez zniesienie opłat roamingowych i uproszczenie przepisów. Ma to pobudzić inwestycje w nowe, szybkie sieci, co z kolei będzie bodźcem dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Gospodarka w coraz większym stopniu zależy od szybkiej łączności – szacuje się, że pełne utworzenie jednolitego rynku telekomunikacji pozwoliłoby stworzyć tysiące miejsc pracy i skutkowałoby zwiększeniem PKB o niemal 1 proc. rocznie.

Koniec z opłatami roamingowymi

Według projektu przepisów od lipca 2014 r. użytkownicy telefonów komórkowych nie będą już ponosić dodatkowych opłat za odbieranie połączeń w innym kraju UE. Firmy będą musiały oferować pakiety, w ramach których usługi roamingowe w całej Unii będą wyceniane tak jak połączenia krajowe, albo umożliwić użytkownikom korzystanie z usług innego dostawcy roamingu, nie wymagając przy tym wymiany karty SIM.

Opłaty za rozmowy międzynarodowe nie będą mogły przewyższać opłat za krajowe połączenie międzystrefowe, a dla opłat za połączenia wewnątrz UE w telefonii komórkowej zostanie wprowadzony pułap 0,19 euro (plus VAT) za minutę.

Komisja popiera również tzw. neutralność sieci English – zasadę, zgodnie z którą internet powinien być otwartym systemem. Oznacza to w praktyce, że firmy nie mogłyby oferować na przykład wyższej prędkości transmisji danych, jeśli mogłoby to ograniczyć ich konkurentom dostęp do sieci.

Prawa konsumentów w całej Europie

Proponowana pełna harmonizacja przepisów ochrony konsumentów zlikwidowałaby konieczność indywidualizacji każdej oferty krajowej i zapewniłaby konsumentom dodatkową ochronę.

Konsumenci odczuliby również korzyść w postaci uproszczonych, przystępnych umów, mogliby łatwiej zmieniać dostawcę lub rodzaj umowy, a także odstąpić od umowy, gdy nie mają dostępu do zapisanej w niej prędkości internetu.

Zlikwidowanie zbędnych formalności i pobudzenie inwestycji

UE chce ułatwić firmom z sektora telekomunikacji wchodzenie na nowe rynki. W tym celu planuje wprowadzić zasadę, zgodnie z którą licencja wydana w jednym kraju będzie ważna w całej UE. Natomiast przyszłe przydziały częstotliwości na potrzeby usług szerokopasmowych zostaną poddane procesowi standaryzacji, aby ułatwić inwestycje transgraniczne.

Aby pobudzić inwestycje w światłowodową sieć szerokopasmową i zwiększyć dostęp do usług 4G i Wi-Fi, zostanie zapewniona stabilność cen za wynajem dostępu do sieci. Powinno to zwiększyć konkurencję w tym sektorze.

Kolejne działania

Pakiet nowych przepisów będzie musiał zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i 28 krajów UE.

Więcej o „Łączności na całym kontynencie” English

Łączność w Europie

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki