Navigācijas ceļš

ES vēlas likvidēt viesabonēšanas cenas mobilajiem tālruņiem - 16/09/2013

Uz pasēm, eiro banknotēm un Eiropas kartes novietots mobilais tālrunis © ES

Jaunā stratēģijā Komisija ierosina saskaņot elektronisko sakaru sektoru, aizliegt viesabonēšanas cenas, likvidēt atsevišķas formalitātes uzņēmumiem un ieviest jaunas tiesības pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem.

Kaut ES jau 26 gadus ir strādājusi, lai harmonizētu elektronisko sakaru sektoru, tas joprojām ir sadrumstalots un darbojas pamatā valstu tirgus robežās. Līdz ar to ES uzņēmumi ir palikuši ASV un Āzijas konkurentiem iepakaļus.

Pasākumu kopuma “Savienotais kontinents” PDFEnglish mērķis ir atjaunot dinamiku ES elektronisko sakaru sektorā, likvidējot viesabonēšanas cenas un vienkāršojot noteikumus, lai veicinātu ieguldījumus ātrgaitas sakaru tīklos un tā stimulētu izaugsmi un darbvietu radīšanu.

Ekonomikā arvien pieaug vajadzība pēc arvien ātrdarbīgākiem savienojumiem. Ir novērtēts, ka vienotā elektronisko sakaru tirgus izveide ļautu radīt tūkstošiem darbvietu un IKP pieaugtu par aptuveni 1% gadā.

Viesabonēšanas cenu beigas

No 2014. gada jūlija vairs nebūs jāmaksā papildu cena, kad atbildēsiet uz sava mobilā tālruņa zvanu, atrodoties citā ES valstī. Operatoriem būs pienākums piedāvāt fiksētu cenu, kas ļauj izmantot mobilo tālruni visā ES ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jūsu dzīvesvietas valstī vai, nemainot SIM karti, ļauj ārzemēs izmantot cita operatora pakalpojumus.

Runājot par starptautiskajiem zvaniem ES, tarifi nedrīkstēs pārsniegt vietējo tālsarunu cenas; uz tiem attieksies limits 0,19 eiro minūtē (bez PVN).

Komisija arī atbalsta tīkla neitralitāti English — principu, saskaņā ar kuru internetam arī turpmāk ir jāpaliek par atvērtu sistēmu. Tā, piemēram, aizliegs operatoriem piedāvāt platjoslas pakalpojumu abonementus, tajā pašā laikā ierobežojot piekļuvi konkurentiem.

Patērētāju tiesības Eiropā

Līdz ar patērētāju aizsardzības noteikumu pilnīgu saskaņošanu atkristu vajadzība katrā valstī pielāgot pakalpojumus un tiktu arī nostiprināta aizsardzība, kurā ir ieinteresēts katrs patērētājs.

Iedzīvotājiem ir paredzēti arī citi jaunievedumi: skaidra un vienkāršota līgumu redakcija, plašākas tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju vai abonementu, kā arī tiesības atteikties no abonementa, ja netiek nodrošināti apsolītie pieslēguma ātrumi.

Formalitāšu apjoma samazināšana un lielāki ieguldījumi

ES vēlas uzlabot elektronisko sakaru operatoriem jaunu tirgu pieejamību. Tālab tā ierosina, lai vienā valstī izsniegtas licences būtu derīgas visā ES un lai platjoslas radiofrekvenču spektrs tiktu saskaņots, un līdz ar to varētu vienkāršot pārrobežu ieguldījumu programmas.

Tā arī ierosina stabilizēt infrastruktūras īres cenas, lai stimulētu ieguldījumus optiskās šķiedras platjoslas tīklos un uzlabotu ceturtās paaudzes pakalpojumu un Wi-Fi pieejamību. Tam vajadzētu nostiprināt konkurenci šajā sektorā.

Nākamie etapi

Šie priekšlikumi ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES Padomes ietvaros apvienotajām 28 dalībvalstīm.

Lasiet vēl par pasākumu kopumu English“Savienots kontinents”.

Savienota Eiropa

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites