Cosán nascleanúna

Tá sé beartaithe ag an AE deireadh a chur le táillí fánaíochta do ghutháin phóca - 16/09/2013

Guthán póca ina luí ar phasanna, nótaí euro agus léarscáil na hEorpa © AE

Straitéis nua atá ceaptha cuideachtaí na hearnála teileachumarsáide a chur i gcomhréir le chéile, cosc a chur le táillí fánaíochta, deireadh a chur le rómhaorlathas do ghnólachtaí agus cearta nua a thabhairt isteach d'úsáideoirí agus do sholáthraithe seirbhíse.

In ainneoin an dul chun cinn atá déanta ag earnáil teileachumarsáide an AE le 26 bliain anuas, tá sí ilroinnte i gcónaí agus feidhmíonn sí ar bhonn na margaí náisiúnta den chuid is mó. Dá bhrí sin, tá comhlachtaí san Eoraip ag titim chun deiridh ar chomhlachtaí sna Stáit Aontaithe agus san Áis atá in iomaíocht leo.

Tá an pacáiste ar a dtugtar 'Ilchríoch idirnasctha' PDFEnglish ceaptha borradh a chur faoi earnáil teileachumarsáide an AE atá ag titim chun deiridh, trí dheireadh a chur le táillí fánaíochta agus trí rialacha a shimpliú chun infheistíocht a chur chun cinn i líonraí nua ardluais ar mhaithe le fás agus cruthú post a spreagadh.

Tá ag méadú ar spleáchas na hearnála geilleagair ar naisc thapúla, agus meastar go gcruthófaí na mílte post agus go dtiocfadh fás isteach is amach le 1 % gach bliain ar an olltáirgeacht intíre (OTI) ach an margadh aonair teileachumarsáide a chur i gcrích.

Deireadh le táillí fánaíochta

Ó mhí Iúil 2014 amach, ní ghearrfaí airgead breise ort nuair a fhreagrófá glaoch ar do ghuthán póca agus tú ag taisteal i dtír eile san AE. Bheadh ar chomhlachtaí pacáistí a thairiscint a ligfeadh duit do ghutháin phóca a úsáid faoi na coinníollacha céanna, is cuma cá mbeifeá san AE, nó cead a thabhairt duit soláthraí fánaíochta eile a úsáid gan do chárta SIM a athrú.

Chuirfí teorainn le táillí idirnáisiúnta glaonna ar phraghas cianghlao baile agus chuirfí teorainn €0.19 in aghaidh an nóiméid (móide CBL) ar ghlaonna idir gutháin phóca laistigh den AE.

Tacaíonn an Coimisiún freisin le 'neodracht idirlín' English - an prionsabal gur ceart an t-idirlíon a bheith ina chóras oscailte. Chuirfeadh sin bac ar thairiscintí ó chuideachtaí le haghaidh luasanna níos tapúla do tharchur sonraí, mar shampla, rud a d'fhéadfadh srian a chur le rochtain ar chuideachtaí atá in iomaíocht leo.

Cearta tomhaltóirí ar fud na hEorpa

Dá mbeadh na rialacha ar fad a bhaineann le cosaint tomhaltóirí ag teacht le chéile, níor ghá seirbhísí a chur in oiriúint i ngach tír, agus bheadh cosaint bhreise ag tomhaltóirí.

Chun leasa shaoránaigh an AE a bheadh sé freisin conarthaí a bheith scríofa i bhfriotal simplí, cearta breise a bheith acu soláthraí nó conradh a athrú, agus conradh a chur ar cheal i gcás nach soláthrófaí na luasanna idirlín a gealladh.

Deireadh a chur le rómhaorlathas agus infheistíocht a fhorbairt

Teastaíonn ón AE an bealach isteach chuig margaí nua a éascú do chuideachtaí teileachumarsáide. Chun an méid sin a bhaint amach, bheadh an ceadúnas i dtír amháin bailí ar fud an AE agus dhéanfaí leithdháiltí an speictrim don leathanbhanda a chaighdeánú chun pleananna infheistíochta trasteorann a shimpliú.

Dhéanfaí costas na rochtana ar líonraí a choinneáil seasmhach chun infheistíocht i leathanbhanda tapa snáthoptaice a spreagadh agus chun rochtain níos leithne ar líonraí 4G a chinntiú. Ba chóir go gcuirfeadh an méid sin le cumas iomaíochta na hearnála.

An chéad chéim eile

Beidh ar Pharlaimint na hEorpa agus gach ceann de 28 tír an AE na tograí a fhaomhadh.

Tuilleadh eolais faoi 'Ilchríoch idirnasctha' English

An Eoraip a idirnascadh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links