Navigointipolku

EU ehdottaa verkkovierailumaksujen poistamista - 16/09/2013

Matkapuhelin passien, euroseteleiden ja Euroopan kartan päällä © EU

Komission uuden televiestintäalan strategian tavoitteena on yhdenmukaistaa telesektoria, poistaa matkapuhelujen verkkovierailumaksut, vähentää yrityksille aiheutuvaa byrokratiaa ja antaa uusia oikeuksia käyttäjille ja palveluntarjoajille.

EU:ssa on jo 26 vuoden ajan toteutettu uudistuksia televiestintäalalla, mutta ala on edelleen hajanainen ja toimii pääasiassa kansallisten markkinoiden varassa. Eurooppalaiset yritykset ovat tämän vuoksi jääneet jälkeen yhdysvaltalaisista ja aasialaisista kilpailijoistaan.

Televiestintäalan uudella lainsäädäntöpaketilla PDFEnglish halutaan antaa piristysruiske EU:n televiestintäalalle poistamalla matkapuhelujen verkkovierailumaksut ja sääntöjä yksinkertaistamalla edistää investointeja nopeisiin verkkoihin ja näin lisätä kasvua ja työllisyyttä.

Nopeiden yhteyksien merkitys lisääntyy jatkuvasti talousalalla, joten televiestinnän sisämarkkinoiden täysimittainen toteuttaminen voisi luoda tuhansia uusia työpaikkoja ja kasvattaa bkt:tä vuosittain lähes prosentin verran.

Hyvästit verkkovierailumaksuille

Ehdotuksen mukaan heinäkuun 2014 jälkeen toisessa EU-maassa vastaanotetusta matkapuhelusta ei tarvitsisi enää maksaa ylimääräistä. Yritysten olisi tarjottava kotimaanhintaisia verkkovierailupaketteja, joita sovellettaisiin kaikkialla EU:ssa, tai sallittava asiakkaidensa valita toinen verkkovierailupalvelun tarjoaja ilman uuden SIM-kortin ostamisen edellytystä.

Ulkomaanpuhelut saisivat kiinteässä verkossa maksaa enintään yhtä paljon kuin kotimaan kaukopuhelut ja mobiiliverkossa enintään 19 senttiä minuutissa (+alv).

Komissio tukee myös tietoverkon neutraaliutta English eli periaatetta, jonka mukaan internetin olisi oltava avoin järjestelmä. Se rajoittaisi yritysten oikeutta tarjota nopeita siirtoyhteyksiä tavalla, joka estäisi kilpailevien yritysten toimintaa.

Yhtenäiset kuluttajan oikeudet EU:ssa

Ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuluttajansuojasäännöt EU:n tasolla paitsi kuluttajien edun vuoksi myös siksi, ettei yritysten enää tarvitsisi mukauttaa palvelujaan erikseen jokaista maata varten.

Kuluttajat saisivat oikeuden saada sopimustekstit helppotajuisessa muodossa, laajemmat oikeudet palveluntarjoajan tai liittymäsopimuksen vaihtamiseen sekä oikeuden irtisanoa sopimus, jos internetyhteyden luvattu nopeus ei toteudu.

Vähemmän byrokratiaa, enemmän investointeja

EU haluaa helpottaa televiestintäyritysten pääsyä uusille markkinoille. Se ehdottaa, että yhdessä maassa myönnetty lupa olisi voimassa kaikkialla EU:ssa ja että radiotaajuuksien jakamista yhdenmukaistettaisiin rajat ylittävien investointien helpottamiseksi.

Investointeja nopeisiin valokuitulaajakaistaverkkoihin sekä neljännen sukupolven mobiiliyhteyksien (4G) ja WiFi-yhteyksien saatavuutta edistettäisiin yhdenmukaistamalla ehtoja, joilla operaattorit voivat vuokrata käyttöoikeuksia muiden yritysten omistamiin verkkoihin. Näiden toimien tarkoituksena on lisätä alan kilpailua.

Ehdotuksen käsittely

Ehdotuksen voimaantulo edellyttää Euroopan parlamentin ja kaikkien 28 EU-maan hyväksyntää.

Televiestintäalan lainsäädäntöpaketti English – lisätietoa

EU investoi eurooppalaisten verkkojen tehostamiseen

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä