Navigatsioonitee

EL kavandab mobiiltelefonide rändlustasude kaotamist - 16/09/2013

Passide, euro rahatähtede ja Euroopa kaardi peal asetsev mobiiltelefon © EU

Uue strateegia eesmärk on ühtlustada telekommunikatsioonisektor, keelustada rändlustasud, vähendada bürokraatiat ettevõtjate suhtes ning kehtestada uued õigused kasutajatele ja teenuseosutajatele.

Vaatamata 26 aastale, mil on toiminud suuri arenguid, on ELi telekommunikatsioonisektor siiani killustatud ning toimib peamiselt liikmesriikide turgude põhiselt. Selle tulemusel on Euroopa ettevõtjad jäänud maha oma USA ja Aasia konkurentidest.

„Ühendatud Euroopa PDFEnglish” paketi eesmärk on ajakohastada ELi telekommunikatsioonisektor, kaotades rändlustasud ja lihtsustades eeskirju, et edendada investeeringuid uutesse kiiretesse võrkudesse, luua töökohti ja edendada majanduskasvu.

Majandussektor on üha enam sõltuv kiirematest ühendustest. Prognooside kohaselt loodaks ühtse telekommuniaktsioonituru lõpuleviimisega tuhandeid uusi töökohti ning SKP suureneks aastas 1%.

Lõpp rändlustasudele

Alates 2014. aasta juulist ei peaks te enam maksma täiendavalt, kui vastate kõnedele mõnes teises ELi liikmesriigis reisides. Ettevõtted peaksid pakkuma pakette „rändle nagu kodus”, mis kehtiksid kõikjal Euroopas või võimaldama teil valida eraldi rändlusteenuse pakkuja, ilma et peaksite vahetama oma SIM-kaarti.

Rahvusvaheliste kõnede tasud võrdsustataks kodumaiste kaugkõnede hindadega ning ELi siseste kõnede minutihinda piirataks 0,19 eurosendini minutis (millele lisandub käibemaks).

Komisjon toetab ka võrguneutraalsuse English põhimõtet, mille kohaselt internet peaks olema avatud süsteem. See tähendab, et ettevõtjad ei saaks teha selliseid pakkumisi (nt suurem andmeedastuskiirus), mis piiraks nende konkurentide juurdepääsu turule.

Tarbijate õigused kõikjal Euroopas

Tarbijakaitse eeskirjade täieliku ühtlustamisega kaotataks vajadus teenuste kohandamiseks igas liikmesriigis ning antaks tarbijatele täiendav kaitse.

ELi kodanikud saaksid samuti kasu lihtsustatud ning arusaadavatest lepingutest ning suurematest õigustest teenuse või lepingu vahetamisel, kui internetikiirus ei vasta lepingus lubatule.

Bürokraatia vähendamine ja investeeringute suurendamine

EL soovib muuta uute telekommunikatsiooniettevõtete turule sisenemise lihtsamaks. Selle saavutamiseks kehtiks ühes riigis välja antud luba kogu ELis ning tulevaste traadita lairibavõrkude eraldamine ühtlustatakse, et hõlbustada piiriüleseid investeerimiskavasid.

Investeeringute julgustamiseks kiiretesse kiudoptilistesse lairibaühendustesse ning suurema juurdepääsu tagamiseks 4G teenustele ja Wi-File, stabiliseeritaks võrgustikele juurdepääsu rendihinnad. See tõhustaks konkurentsi asjaomases sektoris.

Järgmised sammud

Ettepaneku peavad heaks kiitma Euroopa Parlament ja 28 ELi liikmesriiki.

Täiendavalt „Ühendatud Euroopa English” kohta

Ühendatud Euroopa

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad