Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει τα τέλη περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία - 16/09/2013

Κινητό τηλέφωνο πάνω σε διαβατήρια, χαρτονομίσματα ευρώ και χάρτη της Ευρώπης © EU

Νέα στρατηγική αποσκοπεί στην εναρμόνιση του τομέα τηλεπικοινωνιών, στην κατάργηση των τελών περιαγωγής, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων τόσο των χρηστών όσο και των παρόχων υπηρεσιών.

Παρά την πρόοδο των τελευταίων 26 ετών, ο τομέας τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένος και λειτουργεί κυρίως με βάση τις εθνικές αγορές, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υστερούν έναντι των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ και την Ασία.

Η δέσμη μέτρων "Συνδεδεμένη ήπειρος" PDFEnglish στοχεύει να δώσει ώθηση στον τομέα τηλεπικοινωνιών της ΕΕ χάρη στην κατάργηση των τελών περιαγωγής και την απλούστευση των κανόνων για την προώθηση επενδύσεων σε νέα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων που θα συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η οικονομία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από ταχύτερες διασυνδέσεις. Εκτιμάται επίσης ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και στην αύξηση του ΑΕΠ σχεδόν κατά 1% ετησίως.

Κατάργηση των τελών περιαγωγής

Από τον Ιούλιο 2014 δεν θα χρεώνεστε επιπλέον για τις εισερχόμενες κλήσεις στο κινητό σας όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν πακέτα τηλεφωνίας "περιαγωγή σαν στο σπίτι σας" που θα ισχύουν σε όλη την Ένωση ή να σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε διαφορετικό πάροχο για τις κλήσεις περιαγωγής χωρίς να χρεώνεται η αρχική σας κάρτα SIM.

Η χρέωση για τις διεθνείς κλήσεις δεν θα υπερβαίνει τη χρέωση για μια υπεραστική κλήση σταθερής τηλεφωνίας, ενώ η τιμή για κλήση από το κινητό στο εσωτερικό της ΕΕ δεν θα υπερβαίνει τα 0,19 ευρώ το λεπτό (συν ΦΠΑ).

Επίσης, η Επιτροπή στηρίζει την "ουδετερότητα του δικτύου" English, δηλαδή την αρχή ότι το διαδίκτυο πρέπει να είναι ένα ανοιχτό σύστημα, που σημαίνει ότι θα απαγορεύεται στις εταιρείες να προσφέρουν πακέτα, π.χ. για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, τα οποία θα περιόριζαν την πρόσβαση μέσω των ανταγωνιστών τους.

Δικαιώματα των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη

Με την πλήρη εναρμόνιση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών θα εξαλειφθεί η ανάγκη εξατομίκευσης των υπηρεσιών σε κάθε χώρα και θα ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα ωφεληθούν επίσης από απλουστευμένα συμβόλαια "σε απλή γλώσσα", τα περισσότερα δικαιώματα ως προς την αλλαγή παρόχου ή συμβολαίου, καθώς και ακύρωσης ενός συμβολαίου αν δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες διαδικτυακές ταχύτητες.

Περιορισμός της γραφειοκρατίας και αύξηση των επενδύσεων

Η ΕΕ επιθυμεί να διευκολύνει τη διείσδυση εταιρειών τηλεπικοινωνίας σε νέες αγορές. Για να επιτευχθεί αυτό, οι άδειες που εκδίδονται σε μια χώρα θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ και οι μελλοντικές κατανομές ραδιοφάσματος για ευρυζωνική πρόσβαση θα τυποποιηθούν ώστε να απλουστευθούν οι διαδικασίες διασυνοριακών επενδύσεων.

Τέλος, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πρόσβασης σε δίκτυα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε γρήγορες ευρυζωνικές επικοινωνίες οπτικών ινών και να διασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 4G και Wi-Fi. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στον συγκεκριμένο τομέα.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερα για τη "Συνδεδεμένη ήπειρο English"

Συνδέοντας την Ευρώπη

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι