Ścieżka nawigacji

UE i przemysł łączą swoje siły na rzecz innowacji - 12/07/2013

Napędzany wodorem wózek podnośnikowy © UE

Komisja proponuje przeznaczyć 22 miliardy euro na inwestycje w badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia, transportu i ochrony środowiska w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Wsparcie finansowe obejmowałoby partnerstwa między Komisją Europejską, państwami członkowskimi i przemysłem UE począwszy od 2014 r. w pięciu dziedzinach: innowacyjne leki, aeronautyka, przemysł oparty na zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz elektronika. Kontynuowane będzie też partnerstwo w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym, ale w innych strukturach.

Wymienione sektory zapewniają miejsca pracy wysokiej jakości, pomagają stawić czoła głównym wyzwaniom, z którymi pojedyncze kraje lub firmy nie mogłyby sobie same poradzić, i mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy. Badania naukowe są z reguły prowadzone przez dłuższy okres i na szeroką skalę i często są obarczone wysokim ryzykiem.

Wniosek Komisji przewiduje finansowanie ze środków kolejnego unijnego programu badań English „Horyzont 2020”, którego budżet zostałby zwiększony: ok. 10 mld euro ma pochodzić od sektora przemysłu, a 4 mld euro przeznaczą na ten cel państwa członkowskie.

Finansowanie unijne będzie wspierać partnerstwa publiczno-publiczne (między Komisją Europejską a krajami UE), które dotyczą metod leczenia chorób związanych z ubóstwem, technologii pomiarów przemysłowych, wsparcia dla zaawansowanych technologicznie małych przedsiębiorstw oraz rozwiązań, dzięki którym osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne będą mogły żyć bezpieczne w swoich domach.

W wyniku działalności trzech spośród tych partnerstw publiczno-prywatnych zrealizowano dotychczas następujące projekty:

  • wózek podnośnikowy z napędem na ogniwa paliwowe
  • nowe typy napędzanych wodorem autobusów
  • wydajniejsze pojazdy o napędzie elektrycznym
  • lżejsze wiropłaty, umożliwiające redukcję emisji dwutlenku węgla pochodzących z lotnictwa o ponad 20 proc.
  • wynalazki dotyczące metod leczenia cukrzycy.

Współpracujące ze sobą strony będą ogłaszać zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów, na które mogą odpowiadać małe i duże przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, organizacje badawcze lub inne organy. Przed wyborem projektów, które otrzymają dofinansowanie, wnioski zostaną ocenione w drodze wzajemnej weryfikacji.

Środki finansowe, o których mowa, będą pochodzić z budżetu UE na badania w latach 2014–2020 – programu „Horyzont 2020”, który wynosi ok. 79 mld euro (dokładną wielkość budżetu ustalają w tej chwili Komisja, Parlament Europejski i rządy krajowe).

Więcej na temat programu „Horyzont 2020” English

Więcej na temat partnerstw publiczno-prywatnych English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki