Navigācijas ceļš

ES un ražošanas nozare apvieno spēkus inovācijai - 12/07/2013

Ār ūdeņradi darbināms dakštveres autoiekrāvējs © ES

Pēc Komisijas ierosinājuma 22 miljardus eiro nākamo septiņu gadu laikā atvēlēs pētījumiem un inovācijai veselības, transporta un vides aizsardzības jomās.

Ar šo finansējumu no 2014. gada atbalstīs partnerības starp Eiropas Komisiju, ES valstīm un rūpniecību piecās jomās: inovatīvas zāles, aeronautika, biorūpniecība, kurināmā elementi/ūdeņradis un elektronika. Aviosatiksmes pārvaldības partnerībā paredzēti organizatoriski jauninājumi.

Šīs nozares nodrošina labas kvalitātes darba vietas, risina nopietnus jautājumus, kas nav atrisināmi atsevišķu valstu vai uzņēmumu spēkiem, un ir izšķirīgi svarīgas Eiropas konkurētspējai. Šie pētījumi ir ilgstoši, apjomīgi un bieži vien saistīti ar lielu risku.

Saskaņā ar priekšlikumu finansējumu no nākamās ES pētniecības programmas English “Apvārsnis 2020” palielinās par aptuveni 10 miljardiem eiro no ražotājiem un 4 miljardiem eiro no valstu valdībām.

ES finansējums atbalstīs arī publiskā sektora partnerības (Komisijai un ES dalībvalstis), kuru mērķis ir izstrādāt ārstniecības līdzekļus nabadzības izraisītām slimībām, rūpnieciskas mērīšanas tehnoloģijas, palīdzēt mazajiem progresīvo tehnoloģiju uzņēmumiem un nodrošināt veciem cilvēkiem un invalīdiem līdzekļus, kas viņiem ļautu droši dzīvot savās mājās.

Jau ir izveidotas trīs publiskā un privātā sektora partnerības, un to darba rezultāti ir iespaidīgi:

  • ar ūdeņradi darbināms dakštveres autoiekrāvējs,
  • jauna veida ar ūdeņradi darbināmi autobusi,
  • efektīvāki elektriskie transportlīdzekļi,
  • samazināts gaisa kuģa spārna svars, kas ļauj samazināt aviācijas CO2 emisijas par vairāk nekā 20 %,
  • atklājumi diabēta ārstēšanas metožu jomā.

Partnerības rīko projektu priekšlikumu konkursus, kuros iesaistās mazi un lieli uzņēmumi, augstskolas, pētniecības organizācijas un citas struktūras. Finansējamos priekšlikumus atlasa salīdzinoša izvērtējuma procesā.

Šo finansējumu nodrošinās no ES pētniecības budžeta 2014.–2020. gadam, proti, pētniecības programmas “Apvārsnis 2020”. Tas sasniegs aptuveni 79 miljardus eiro (par precīzo summu joprojām spriež Komisija, Eiropas Parlamenta deputāti un valstu valdības).

Vairāk par programmu “Apvārsnis 2020” English

Vairāk par valsts un privātā sektora partnerībām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites