Naršymo kelias

ES ir pramonė bendromis jėgomis sieks naujovių - 12/07/2013

Vandenilinis šakinis krautuvas © ES

Komisijos pasiūlyme numatyta per kitus 7 metus į sveikatos priežiūros, transporto ir aplinkos mokslinius tyrimus investuoti 22 mlrd. eurų.

Šiuo finansavimu nuo 2014 m. būtų remiami 5 sričių Europos Komisijos, ES šalių ir pramonės partnerystės susitarimai: naujoviškų vaistų, aeronautikos, biopramonės, kuro elementų ir vandenilio, elektronikos. Oro eismo valdymo srities partnerystės susitarimai ir toliau bus vykdomi pagal kitą sistemą.

Šiuose sektoriuose sukuriamos kokybiškos darbo vietos, sprendžiami svarbūs uždaviniai, neįveikiami pavienėms šalims ar įmonėms, ir jie itin reikšmingi Europos konkurencingumui. Moksliniai tyrimai yra ilgalaikiai, didelio masto ir dažnai susiję su didele rizika.

Pagal šį pasiūlymą būsimos ES mokslinių tyrimų programos English „Horizontas 2020“ finansavimui papildomus 10 mlrd. eurų skirtų pramonė, o 4 mlrd. eurų – valstybių narių vyriausybės.

Be to, ES finansavimu bus remiami viešojo sektoriaus subjektų partnerystės susitarimai (Komisijos ir ES valstybių narių) dėl su skurdu susijusių ligų gydymo, pramoninio matavimo technologijų, pagalbos mažoms aukštųjų technologijų įmonėms bei priemonių, kurios padėtų vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms saugiai gyventi savo namuose.

Trys viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės jau veikia, jų rezultatai įspūdingi:

  • vandeniliu varomas šakinis krautuvas;
  • vandeniliu varomi naujų tipų autobusai;
  • veiksmingesnės elektrinės transporto priemonės;
  • lengvesnis lėktuvo sparnas, dėl kurio aviacijos sektoriaus CO2 tarša sumažėtų daugiau nei 20 %;
  • atradimai diabeto gydymo srityje.

Partnerystės veikia rengiant viešus projektų konkursus, kuriuose dalyvauja mažos ir didelės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ar kitos įstaigos. Prieš skiriant finansavimą atliekamas konkursinių pasiūlymų tarpusavio vertinimas.

Šios lėšos bus skiriamos iš 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų biudžeto (mokslinių tyrimų programa „Horizontas 2020“), kuris sudarys apie 79 mlrd. eurų (dėl tikslių skaičių dar vyksta Komisijos, Europos Parlamento ir valstybių narių vyriausybių derybos).

Daugiau apie programą „Horizontas 2020“ English

Daugiau apie viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos