Cosán nascleanúna

An AE agus lucht tionscail ag teacht le chéile ar mhaithe leis an nuálaíocht - 12/07/2013

Trucail forcardaitheora faoi thiomáint hidrigine © AE

Dá nglacfaí an togra ón gCoimisiún dhéanfaí €22 billiún a infheistiú i dtaighde agus i nuálaíocht ar mhaithe leis an tsláinte, an t-iompar agus an comhshaol sa seacht mbliana amach romhainn

Chuirfeadh an maoiniú nua seo tacaíocht ar fáil ón mbliain 2014 do chomhpháirtíochtaí idir an Coimisiún Eorpach, Ballstáit an AE agus an lucht tionscail i gcúig réimse ar leith: cógais nuálacha, aerloingseoireacht, tionscail bhithbhunaithe, breosla-chealla/hidrigin agus leictreonaic. Leanfaidh comhpháirtíocht eile sa bhainistíocht aerthráchta ar aghaidh faoi chóras eile.

Cuireann na hearnálacha sin poist d'ardcháilíocht ar fáil, tugann siad aghaidh ar dhúshláin mhóra nach féidir le tír ná gnólacht amháin a réiteach as a stuaim féin agus tá an-tábhacht ag baint leo do chumas iomaíochta na hEorpa. Is taighde fadtéarmach ar mhórscála atá anseo agus is minic a bhíonn baol mór ag baint leis.

Faoin togra seo, chuirfeadh an lucht tionscail €10 billiún breise agus na rialtais náisiúnta €4 billiún breise leis an maoiniú a thabharfar faoi chlár taighde nua an AE English dar teideal Fís 2020.

Chomh maith leis sin, tabharfaidh an AE maoiniú do chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí (an Coimisiún agus Ballstáit an AE) atá dírithe ar na réimsí seo a leanas: cóireálacha in aghaidh galar atá bainteach leis an mbochtaineacht, teicneolaíochtaí tomhais i gcomhair iomaíochais thionsclaíoch, tacaíocht do ghnólachtaí beaga ardteicneolaíochta agus réitigh le go mbeidh daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas in ann maireachtáil go sábháilte sa bhaile.

Tá trí cinn de na comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí i bhfeidhm cheana agus bhí an-toradh orthu go dtí seo:

  • trucail forcardaitheora faoi thiomáint hidrigine
  • cineálacha nua busanna faoi thiomáint hidrigine
  • feithiclí leictreacha níos éifeachtúla
  • sciathán aerárthaigh níos éadroime a laghdaíonn astaíochtaí CO2 na n-eitleán faoi bhreis agus 20%
  • cóireálacha nua diaibéitis

Is é mar a oibríonn na comhpháirtíochtaí go ndéantar glaonna poiblí ar thairiscintí tionscadail agus is féidir le gnólachtaí beaga nó móra, ollscoileanna, eagraíochtaí taighde nó comhlachtaí eile tairiscintí a chur isteach. Téann na tairiscintí sin faoi athbhreithniú piaraí sula roghnaítear na tionscadail a fhaigheann maoiniú.

Is ó bhuiséad an AE don taighde in 2014-20 – Fís 2020 – a thiocfaidh an maoiniú sin agus beidh luach €79 billiún ann (tá an cruinnfhigiúr ceart á phlé fós ag an gCoimisiún, na Feisirí agus na rialtais náisiúnta).

Tuilleadh eolais faoi Fís 2020 English

Tuilleadh eolais faoi chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links