Navigointipolku

EU ja teollisuus yhdistävät voimansa innovoinnin edistämiseksi - 12/07/2013

Vetykäyttöinen haarukkatrukki © EU

Komissio ehdottaa, että seuraavien seitsemän vuoden aikana investoidaan yli 22 miljardia euroa terveyteen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvään tutkimukseen ja innovaatioihin.

Rahoituksella tuettaisiin vuodesta 2014 alkaen Euroopan komission, EU:n jäsenmaiden ja teollisuuden välisiä kumppanuuksia viidellä alalla: innovatiiviset lääkkeet, ilmailuteollisuus, biopohjaiset teollisuudenalat, polttokenno- ja vetyteknologia ja elektroniikka. Euroopan ilmaliikenteen hallintaa koskevaa kumppanuutta jatketaan uudistetussa, entistä laajemmassa muodossa.

Investointien kohteena olevilla aloilla syntyy laadukkaita työpaikkoja, ja niiden avulla löydetään ratkaisuja merkittäviin haasteisiin, joita yksittäiset maat tai yritykset eivät yksinään kykene ratkaisemaan. Ne ovat myös avain Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Näiden alojen tutkimus on pitkäaikaista, laajamittaista ja usein riskialtista.

EU:n seuraavasta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta English (Horisontti 2020) kumppanuushankkeisiin ehdotetun 8 miljardin euron rahoituksen lisäksi saadaan noin 10 miljardia euroa teollisuudelta ja lähes 4 miljardia euroa EU:n jäsenmailta.

Lisäksi EU-rahoituksella tuetaan julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia Euroopan komission ja jäsenmaiden välillä. Ne koskevat uusia hoitomuotoja köyhyyteen liittyviin sairauksiin, metrologiaa, tukea korkean teknologian pk-yrityksille ja ratkaisuja, joiden turvin ikääntyneet ja vammaiset voivat elää turvallisesti omissa kodeissaan.

Kolme julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuutta on jo olemassa, ja niistä on saatu merkittäviä tuloksia. Uusia innovaatioita ovat muun muassa

  • vetykäyttöinen haarukkatrukki
  • uudentyyppiset vetykäyttöiset bussit
  • entistä tehokkaammat sähköajoneuvot
  • kevyempi lentokoneen siipi, jonka avulla ilmaliikenteen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää yli 20 prosenttia
  • diabeteksen hoitoa koskevat innovaatiot.

Kumppanuuksia toteutetaan julkaisemalla hankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä, joihin pienet ja suuret yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut elimet voivat osallistua. Hanke-ehdotukset arvioidaan vertaisarvioinneissa ennen rahoitettavien ehdotusten valintaa.

Tämä rahoitus saadaan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (Horisontti 2020), jonka budjetiksi on ehdotettu noin 79 miljardia euroa. Komission, Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden on vielä päästävä sopimukseen rahoituksen täsmällisestä määrästä.

Horisontti 2020 – lisätietoa English

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä