Navigatsioonitee

EL ja tööstus ühendavad jõud innovatsiooni saavutamiseks - 12/07/2013

Vesinikul töötav kahveltõstuk © EU

Komisjoni ettepanekuga nähakse järgmiseks 7 aastaks ette 22 miljardi euro suurused investeeringud tervishoiu-, transpordi- ja keskkonnavaldkonna teadusuuringutesse ning innovatsiooni.

Rahaliste vahenditega toetatakse alates 2014. aastast Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriikide ja tööstuse partnerlusi viies peamises valkonnas: innovatiivsed ravimid, lennundus, biotoorainel põhinev tööstus, kütuseelemendid/vesinik ja elektroonika. Lennuliikluse korraldamist käsitlevat partnerlust jätkatakse eraldi.

Asjaomased sektorid pakuvad kvaliteetseid töökohti, püüavad lahendada suuri probleeme, mida riigid või ettevõtjad omaette lahendada ei suuda, ning on oluline osa Euroopa konkurentsivõimest. Asjaomased teadusuuringud on pikaajalised, laiaulatuslikud ja sageli kõrge riskiastmega.

Ettepaneku alusel lisab tööstus järgmisele ELi teadusuuringute programmile English (Horisont 2020) eraldatud rahalistele vahenditele omalt poolt ligikaudu 10 miljardit ning liikmesriikide valitsused 4 miljardit eurot.

Lisaks sellele toetatakse ELi rahalistest vahenditest avaliku ja erasektori partnerlusi (komisjon ja ELi liikmesriigid), mis käsitlevad vaesusega seonduvate haiguste ravi, tööstuslikke mõõtmistehnoloogiaid, abi väikestele kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele ning vahendeid, mis aitavad eakatel ja puudega inimestel elada oma kodus turvaliselt.

Kolm avaliku ja erasektori partnerlust juba toimivad ning nende tulemused on märkimisväärsed:

  • vesinikul töötav kahveltõstuk;
  • vesinikul töötavad uut tüüpi bussid;
  • tõhusamad elektrisõidukid;
  • kergem õhusõiduki tiib, mis võimaldab hoida lennundusest tingitud CO2 heitkoguseid kokku rohkem kui 20%;
  • avastused diabeedi ravis.

Partnerlused toimivad nii, et projektikonkursside puhul avaldatakse avalikud konkursikutsed, millele väike- ja suurettevõtjad, ülikoolid, teadusorganisatsioonid või muud asutused vastavad. Enne rahastamiseks väljavalimist antakse projektikonkurssidele vastastikused eksperdihinnangud.

Rahalised vahendid eraldatakse teadusuuringutele ajavahemikuks 2014–2020 ettenähtud ELi eelarvest (programmist Horisont 2020). Nende suurus on ligikaudu 79 miljardit eurot (täpne summa on komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsuste vahel veel arutamisel).

Lugege täiendavalt programmi Horisont 2020 kohta English

Lugege täiendavalt avaliku ja erasektori partnerluste kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad