Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καινοτομία - 12/07/2013

Υδρογονοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα © EU

Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 22 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για την υγεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον τα επόμενα επτά έτη.

Η χρηματοδότηση θα χορηγείται, από το 2014, σε συμπράξεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των χωρών της ΕΕ και της βιομηχανίας σε 5 τομείς: καινοτόμα φάρμακα, αεροναυτική, βιομηχανίες βιολογικής βάσης, κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Μια σύμπραξη για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχιστεί σε διαφορετικό πλαίσιο.

Οι τομείς αυτοί δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, απαντούν σε μείζονες προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μεμονωμένες χώρες ή επιχειρήσεις, και είναι καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η έρευνα είναι μακροπρόθεσμη, μεγάλης κλίμακας και συχνά υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την πρόταση, η χρηματοδότηση από το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ English , «Ορίζοντας 2020», θα αυξηθεί κατά περίπου 10 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από τη βιομηχανία και 4 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα στηρίξει συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων (της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ) στους εξής τομείς: θεραπείες ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, τεχνολογίες μέτρησης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στήριξη ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και μέσα που βοηθούν ώστε ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Τρεις από τις συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα λειτουργούν ήδη, και είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα:

  • ένα υδρογονοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα
  • νέου τύπου υδρογονοκίνητα λεωφορεία
  • αποδοτικότερα ηλεκτρικά οχήματα
  • ένα ελαφρύτερο πτερύγιο αεροσκάφους, που θα μειώσει τις εκπομπές CO2 των αερομεταφορών κατά περισσότερο από 20 %
  • νέα σκευάσματα για τη θεραπεία του διαβήτη

Οι συμπράξεις λειτουργούν με δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, στις οποίες ανταποκρίνονται μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα ή άλλοι φορείς Οι προτάσεις, πριν επιλεγούν για χρηματοδότηση, υποβάλλονται σε επιτροπές αξιολόγησης από ομοτίμους.

Η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα 2014-20 — πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» — που ανέρχονται σε περίπου 79 δισ. ευρώ (το ακριβές ποσό θα προκύψει μετά από συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κυβερνήσεων).

Περισσότερα για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" English

Περισσότερα σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι