Cesta

EU a průmysl společně investují do inovací - 12/07/2013

Vysokozdvižný vozík na vodíkový pohon © EU

Podle návrhu Komise se v příštích sedmi letech investuje celkem 22 miliard eur do výzkumu a inovací v oblasti zdravotnictví, dopravy a životního prostředí.

Od roku 2014 se bude z finančních prostředků vyčleněných v rámci partnerství mezi Evropskou komisí, členskými státy a průmyslem podporovat těchto 5 oblastí: inovativní léčiva, letectví, biotechnologie, vodíkové palivové články a elektronika. Partnerství v oblasti uspořádání letového provozu bude pokračovat, ale v jiné podobě.

Tato odvětví poskytují kvalitní pracovní místa a zabývají se zásadními problémy, na jejichž řešení nemůže jeden podnik nebo stát sám stačit. Rovněž mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy. Výzkum v těchto oblastech je dlouhodobý, rozsáhlý a často vysoce rizikový.

Finanční prostředky z příštího programu EU pro výzkum English Horizont 2020 by podle návrhu měly být doplněny o investice z průmyslu ve výši okolo 10 mld. eur a z členských států ve výši 4 mld. eur.

Evropská unie také finančně podpoří partnerství veřejného sektoru (Komise a členských států EU), která se zabývají léčbou chorob související s chudobou, technologiemi měření, podporou pro malé technologické podniky nebo nástroji, které umožňují seniorům a zdravotně postiženým osobám žít bezpečně v jejich domácím prostředí.

Tři partnerství veřejného a soukromého sektoru již fungují a mají vynikající výsledky. K nejzajímavějším projektům patří:

  • vysokozdvižné vozíky na vodíkový pohon
  • nové typy vodíkových autobusů
  • účinnější elektromobily
  • letadla s nižší hmotností, která jsou schopna snížit emise CO2 z letecké dopravy o více než 20 %
  • nové objevy v léčbě cukrovky.

V rámci partnerství jsou vyhlašovány výzvy na překládání projektů, do kterých se mohou přihlásit malé i velké podniky, vysoké školy, výzkumné organizace a další subjekty. Než dojde k výběru projektů, které financování získají, procházejí všechny návrhy odborným posouzením.

Finanční prostředky budou vypláceny z rozpočtu EU na výzkum v období 2014–2020 (program Horizont 2020), který disponuje zhruba 79 mld. eur (přesná částka je dosud předmětem diskusí mezi Komisí, poslanci Evropského parlamentu a členskými státy).

Další informace o programu Horizont 2020 English

Další informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy