Навигационна пътека

ЕС и промишлеността обединяват усилията си за иновации - 12/07/2013

Задвижван с водород вилков мотокар © ЕС

Комисията предлага 22 млрд. евро да бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в областта на здравето, транспорта и околната среда през следващите 7 години.

Със средствата от 2014 г. нататък ще се подпомагат партньорства между Европейската комисия, страните от ЕС и промишлеността в 5 области: новаторски лекарства, въздухоплаване, биопромишленост, горивни клетки/водород и електроника. Партньорство в областта на управлението на въздушното движение ще продължи под различна форма.

Тези сектори осигуряват качествени работни места, работят по основни предизвикателства, които не могат да бъдат разрешени от отделни държави или компании, и са от съществено значение за конкурентоспособността на Европа. Научните изследвания са дългосрочни, широкомащабни и често с висок риск.

Съгласно предложението средствата по следващата програма на ЕС за научни изследвания English , наречена „Хоризонт 2020“, ще бъдат допълнени с около 10 млрд. евро от индустрията и 4 млрд. евро от националните правителства.

Освен това ЕС ще подпомага с финансиране публично-частни партньорства (на Комисията и страните от ЕС) за намиране на лечение на свързани с бедността болести, разработване на технологии за промишлени измервания, подпомагане на малки високотехнологични предприятия и създаване на инструменти, даващи възможност на възрастните хора и хората с увреждания да живеят безопасно у дома.

Три от публично-частните партньорства вече функционират и са постигнали впечатляващи резултати:

  • задвижван с водород вилков мотокар;
  • нови видове задвижвани с водород автобуси;
  • по-ефективни електрически превозни средства;
  • по-леко самолетно крило, което дава възможност за намаление на емисиите на CO2 от въздухоплаването с повече от 20 %;
  • открития в областта на лечението на диабет.

Партньорствата функционират чрез публикуване на публични покани за представяне на предложения за проекти, на които могат да отговорят малки и големи предприятия, университети, научноизследователски институции и други организации. Преди да се определи кои предложения ще бъдат финансирани, се извършва партньорска оценка.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на ЕС за научни изследвания за 2014 – 2020 г. по програма „Хоризонт 2020“, който възлиза на около 79 млрд. евро (точната сума все още се обсъжда от Комисията, европейските депутати и националните правителства).

Повече за „Хоризонт 2020“ English

Повече за публично-частните партньорства English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки