Sökväg

Abstrakt bild av ett nätverk © iStock/Andrey Prokhorov

Kommissionen föreslår en EU-strategi som ska göra de digitala näten säkrare, förebygga nätbrott och skydda konsumenterna.

Brottsligheten på internet ökar snabbt. Datorvirus, nätverksintrång och andra it-brott leder till stora ekonomiska förluster, urholkar förtroendet för nättjänster och kan allvarligt skada EU:s ekonomi.

Om vi inte gör mer för att skydda viktiga nät kan också den allmänna och nationella säkerheten hotas. Det är ett internationelllt problem som kräver en gemensam strategi – nätbrottslingar kan slå till från vilket land som helst.

Omkring 38 procent av internetanvändarna i EU har ändrat sitt beteende på grund av rädslan för it-brott. En Eurobarometerundersökning English nyligen visar att 18 procent är mindre benägna att köpa varor på nätet och 15 procent vill inte gärna använda banktjänster på nätet.

Kommissionen vill vända utvecklingen och föreslår en omfattande strategi English för att försvara EU:s digitala nät och skydda konsumenterna mot it-brott. En gemensam strategi kan bidra till att göra samhällsviktiga nät mer motståndskraftiga mot attacker och drastiskt minska nätbrotten.

Om även andra länder deltar kan det också förbättra säkerheten i EU och skydda invånarna. EU-länderna bör samarbeta närmare för att verka för it-säkerhet internationellt. De kan till exempel rekommendera att internationella lagar tillämpas och hjälpa andra länder att höja sin it-säkerhet.

Nya åtgärder

Parallellt med strategin lägger kommissionen också fram förslag English om att EU-länderna, internetleverantörer och sårbara sektorer i näringslivet ska införa åtgärder för att säkra de kritiska näten.

Alla EU-länder får ansvar för att förhindra och ingripa mot hot mot de digitala näten. Alla måste följa gemensamma normer för it-säkerhet och samarbeta mer mot it-brottslighet.

E-handelsföretag och företag inom energi, transport, banksektorn och vården måste förbättra nätsäkerheten. EU-reglerna om rapportering av it-incidenter ska utökas till att omfatta alla större internettjänster och myndigheter.

Enligt nuvarande regler måste till exempel vanliga telekomoperatörer rapportera säkerhetsincidenter, medan det inte krävs för IP-telefoni som Skype. Med de nya åtgärderna måste också IP-telefonitjänster rapportera sina säkerhetsincidenter.

Läs mer om it-säkerhet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar