Navigacijska pot

Abstrakten prikaz mreže © iStock/Andrey Prokhorov

EU z novo strategijo uvaja skupen pristop k zaščiti digitalnih omrežij, preprečevanju spletnega kriminala in varovanju potrošnikov.

Kriminalna dejanja na spletu so vedno pogostejša. Računalniški virusi, napadi na omrežja in spletni kriminal lahko povzročijo veliko finančno škodo, spodjedajo zaupanje v spletne storitve in škodijo evropskemu gospodarstvu.

Če ne bomo bolje zaščitili najpomembnejših digitalnih omrežij, bosta v nevarnosti tudi javna in državna varnost. Gre za svetovni problem, ki ga je treba reševati skupaj, saj spletni kriminalci lahko napadejo od kjer koli.

Približno 38% evropskih uporabnikov interneta je svoje ravnanje na spletu spremenilo zaradi strahu pred kriminalnimi dejanji: po podatkih nedavne raziskave English se jih 18% izogiba nakupovanju v spletnih trgovinah, 15% pa jih raje ne uporablja spletnega bančništva.

Evropska komisija želi okrepiti zaupanje potrošnikov, zato je predstavila celostno strategijo English , s katero namerava okrepiti varnost digitalnih omrežij v EU in potrošnike zaščititi pred računalniškim kriminalom. S skupnim evropskim pristopom bomo okrepili odpornost najpomembnejših omrežij na napade in znatno zmanjšali pogostost spletnega kriminala.

Če bi v strategiji sodelovale tudi druge države, bi s tem okrepili varnost v EU in zaščitili svoje državljane. Države članice EU bodo v prihodnje s skupnim stališčem skrbele za večji pomen kibernetske varnosti v svetu: zagovarjale bodo uveljavljanje veljavnih mednarodnih zakonov na spletu in drugim državam v svetu pomagale, da okrepijo svojo računalniško varnost.

Novi ukrepi

V skladu z novo strategijo Komisija predlaga English tudi, naj države članice EU, ponudniki interneta in ranljivi sektorji ukrepajo za zaščito najpomembnejših digitalnih omrežij.

Vse države članice EU bodo odslej odgovorne za preprečevanje in reševanje groženj digitalnim omrežjem. Izpolnjevati bodo morale skupne standarde o kibernetski varnosti in okrepiti sodelovanje v boju proti računalniškemu kriminalu.

Ponudniki trgovskih spletnih storitev ter podjetja iz sektorjev energetike, prometa, bančništva in zdravstva bodo morali izboljšati varnost omrežij. Veljavni predpisi EU, ki zahtevajo poročanje o spletnih varnostnih incidentih, bodo razširjeni na vse pomembnejše spletne storitve in javno upravo.

Veljavna zakonodaja, denimo od tradicionalnih telekomunikacijskih operaterjev zahteva, da poročajo o varnostnih incidentih, medtem ko ponudnikom internetne telefonije (VOIP), kot je Skype, tega ni treba storiti. Novi ukrepi bodo takšne zakonske luknje odpravili, saj bodo morali o incidentih poročati tudi ponudniki storitve VOIP.

Več o kibernetski varnosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave