Navigačný riadok

Abstraktné znázornenie siete © iStock/Andrej Prochorov

Stratégia predstavuje spoločný prístup EÚ k zabezpečeniu digitálnych sietí, prevencii proti kriminalite na internete a ochrane spotrebiteľov.

Internetová kriminalita rýchlo narastá. Počítačové vírusy, narušenie sietí a ďalšie počítačové trestné činy môžu viesť k závažným finančným stratám, narušiť dôveru k elektronickým službám a značne poškodiť hospodárstvo EÚ.

Pokiaľ nepodnikneme väčšie úsilie na ochranu kritických digitálnych sietí, môže byť ohrozená aj verejná a národná bezpečnosť. Je to globálny problém, ktorý si vyžaduje spoločný prístup, pretože kriminálne útoky na internete hrozia zovšadiaľ.

Približne 38% európskych používateľov internetu zmenilo svoje správanie v dôsledku obáv o bezpečnosť počítačov: podľa nedávneho prieskumu English klesol počet ľudí ochotných nakupovať cez internet o 18% a ľudí, ktorí využívajú internetové bankovníctvo, o 15%.

Na zvrátenie tohto trendu Komisia vypracovala komplexnú stratégiu English s cieľom chrániť digitálne siete EÚ a spotrebiteľov pred počítačovou kriminalitou. Spoločný prístup by pomohol zvýšiť odolnosť kritických sietí voči útokom a drasticky znížiť online trestnú činnosť.

Zvýšenie bezpečnosti v EÚ a ochranu občanov by podporilo aj zapojenie ďalších krajín. Členské štáty EÚ by mali užšie spolupracovať na podpore celkovej počítačovej bezpečnosti, zasadzovať sa za uplatňovanie existujúcich medzinárodných právnych predpisov v internetovom prostredí a pomáhať iným národom zvyšovať ich počítačovú bezpečnosť.

Nové opatrenia

V súlade s touto stratégiou Komisia tiež navrhuje English , aby krajiny EÚ, poskytovatelia internetových služieb a citlivé odvetvia podnikania prijali opatrenia na zabezpečenie kritických digitálnych sietí.

Všetky vlády členských štátov EÚ by sa stali zodpovednými za prevenciu ohrozenia digitálnych sietí a riešenia následkov týchto hrozieb. Všetky štáty by museli spĺňať spoločné normy v oblasti počítačovej bezpečnosti a zvýšiť spoluprácu v boji proti počítačovej kriminalite.

Poskytovatelia služieb elektronického obchodu a podniky v oblasti energetiky, dopravy, bankovníctva a zdravotníctva by museli zlepšiť bezpečnosť svojich sietí. Platné právne predpisy EÚ, ktoré vyžadujú ohlasovanie bezpečnostných incidentov na internete, by sa rozšírili na všetky hlavné internetové služby a verejnú správu.

Napríklad podľa súčasného zákona bežní poskytovatelia telekomunikačných služieb musia nahlásiť bezpečnostné incidenty, pričom služby VoIP (hlasové služby na prenos hovoreného slova cez internet), ako sú internetové telefonické hovory Skype, túto povinnosť nemajú. Nové opatrenia by odstránili takéto nedostatky, pretože by zaviedli povinnosť oznamovať incidenty aj pre služby VoIP.

Viac o počítačovej bezpečnosti English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy