Navigācijas ceļš

Abstrakts tīkla attēls © iStock/Andrey Prokhorov

Stratēģija paredz jaunu ES pieeju digitālo tīklu aizsardzībai, kibernoziedzības novēršanai un patērētāju aizsardzībai — 2013. gada februāris

Strauji pieaug noziedzība internetā. Datorvīrusi, tīkla uzlaušana un kibernoziedzība var radīt lielus finansiālus zaudējumus, mazināt uzticēšanos internetā sniegtajiem pakalpojumiem un būtiski kaitēt ES ekonomikai.

Ja neveltīsim vairāk uzmanības svarīgāko digitālo tīklu aizsardzībai, var tikt apdraudēta arī sabiedrības un valstu drošība. Tā ir globāla problēma, kuras risinājumam ir vajadzīga vienota pieeja, jo kibernoziegumi var tikt pastrādāti jebkur.

Apmēram 38% Eiropas interneta lietotāju ir mainījuši savus paradumus, tāpēc ka ir raizes par drošību internetā: nesenā pētījumā English konstatēts, ka 18% ir kļuvuši piesardzīgāki attiecībā uz iepirkšanos internetā un 15% ir kļuvuši piesardzīgāki attiecībā uz internetā piedāvāto banku pakalpojumu izmantošanu.

Lai apturētu šo tendenci, Komisija nākusi klajā ar vispārēju stratēģiju English , kuras mērķis ir pasargāt ES digitālos tīklus un patērētājus no kibernoziedzības. Vienota pieeja palīdzētu padarīt svarīgākos tīklus drošākus pret pārkāpumiem un krasi samazināt noziedzību internetā.

Arī citu valstu iesaistīšanās nostiprinātu drošību ES un pilsoņu aizsardzību. ES valstis sadarbotos ciešāk, lai sekmētu kiberdrošību pasaulē, iestājoties par spēkā esošo starptautisko kibertelpu regulējošo noteikumu ievērošanu un palīdzot citām valstīm panākt lielāku kiberdrošību.

Jauni pasākumi

Atbilstīgi šai stratēģijai Komisija arī ierosina English ES valstīm, interneta pakalpojumu sniedzējiem un apdraudētajām nozarēm veikt pasākumus, lai svarīgākos digitālos tīklus padarītu drošākus.

Visas ES valdības būtu atbildīgas par to, lai apdraudējumi digitālajiem tīkliem tiktu novērsti un šādu apdraudējumu gadījumā tiktu veikti vajadzīgie pasākumi. Visiem būtu saistoši vienoti kiberdrošības standarti, kā arī vairāk būtu jāsadarbojas cīņā pret kibernoziedzību.

Elektroniskās tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem enerģētikas, transporta, banku un veselības aprūpes nozarē būtu jāuzlabo tīkla drošība. Pašreizējie ES noteikumi, kas paredz, ka ir jāziņo par drošības pārkāpumiem internetā, tiktu attiecināti uz visiem svarīgākajiem pakalpojumiem internetā un valsts iestādēm.

Piemēram, saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem telekomunikācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāziņo par drošības pārkāpumiem, bet IP balss pārraides (VOIP) pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā sazināšanās programmas “Skype” operatori, tas nav jādara. Pateicoties jaunajiem pasākumiem, šādi trūkumi tiktu novērsti, un VOIP pakalpojumu sniedzējiem arī būtu jāziņo par pārkāpumiem.

Vēl par kiberdrošību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites