Navigointipolku

Abstrakti kuva verkosta © iStock/Andrey Prokhorov

EU ehdottaa toimia, joilla lisätään tietoverkkojen turvallisuutta, ehkäistään verkkorikollisuutta ja suojellaan verkon käyttäjiä.

Rikosten määrä internetissä kasvaa vauhdilla. Tietokonevirukset, tietomurrot verkossa ja kyberrikollisuus voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita ja heikentää kansalaisten luottamusta verkkopalvelujen turvallisuuteen. Tästä kärsii koko EU:n talous.

Ellei elintärkeitä digitaaliverkkoja suojella paremmin, yleinen järjestys ja koko yhteiskunnan turvallisuus voivat vaarantua. Ongelma on maailmanlaajuinen, ja sitä on torjuttava yhteisvoimin.

Tuoreen tutkimuksen English mukaan noin 38% internetin käyttäjistä EU:ssa on muuttanut toimintatapojaan turvallisuusuhkien vuoksi. Vastaajista 18% aikoo vähentää ostosten tekoa verkossa ja 15% varoo verkkopankin käyttöä.

Tilanteen korjaamiseksi komissio on laatinut kattavan kyberturvallisuusstrategian English , jonka avulla halutaan suojata EU:n tietoverkkoja ja kuluttajia verkkorikollisuudelta. EU-tason yhteisillä toimilla pyritään parantamaan elintärkeiden verkkojen kykyä torjua hyökkäyksiä ja vähentämään verkkorikollisuutta huomattavasti.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa parantaa myös EU-maiden ja kansalaisten turvallisuutta. Tavoitteena on, että EU-maat ajavat kyberturvallisuutta myös maailmanlaajuisesti, edistävät alan kansainvälisen lainsäädännön noudattamista ja auttavat muita maita parantamaan kyberturvallisuusvalmiuksiaan.

Uudet toimenpiteet

Kyberturvallisuusstrategian ehdotusten English mukaan EU-maiden, internet-operaattorien ja erityisen riskialttiiden toimialojen olisi varmistettava, että elintärkeä verkkoympäristö on turvallinen ja luotettava.

Kaikki EU-maat olisivat vastuussa verkko- ja tietojärjestelmiin kohdistuvien turvariskien ennaltaehkäisystä ja reagoimisesta turvaloukkauksiin. Lisäksi ehdotetaan kaikkia maita koskevia yhteisiä kyberturvallisuusnormeja ja yhteistyön lisäämistä verkkorikollisuuden torjumiseksi.

Strategiassa edellytetään, että verkkokauppayritykset ja energia-, liikenne- pankki- ja terveysalan palveluntarjoajat parantavat tietoverkkojensa turvallisuutta. EU-säännöksiä, jotka edellyttävät raportointia turvapoikkeamista, on määrä alkaa soveltaa kaikilla keskeisillä internetissä toimivilla aloilla sekä julkishallinnossa.

Nykysääntöjen mukaan vain perinteiset teleoperaattorit ovat velvollisia raportoimaan verkon tietoturvaloukkauksista, mutta VoIP- eli internetpuhelupalvelut, kuten Skype, eivät ole. Uudella ehdotuksella on määrä poistaa tällaiset porsaanreiät ja soveltaa samoja sääntöjä kaikkiin toimijoihin.

Kyberturvallisuus – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä