Navigatsioonitee

Küberkuritegevuse vastane ELi tegevuskava - 12/02/2013

Võrgustiku abstraktne esitlus © iStock/Andrey Prokhorov

Strateegias pannakse paika ELi ühine lähenemisviis digitaalvõrkude turbe, internetikuritegevuse tõkestamise ja tarbijakaitse küsimustes.

Internetikuritegevus on tõusuteel. Arvutiviirused, võrkudesse sissemurdmine ning küberkuritegevus võivad tekitada märkimisväärset rahalist kahju, õõnestada usaldust veebiteenuste vastu ning põhjustada suurt kahju ELi majandusele.

Kui me ei paranda elutähtsate digitaalvõrkude kaitset, võivad ohtu sattuda ka avalik ohutus ja riigi julgeolek. Tegemist on globaalprobleemiga – kübekurjategijad võivad rünnata kust tahes –, mille lahendamiseks on vaja ühist lähenemisviisi.

Murest oma turvalisuse pärast veebikeskkonnas on ligikaudu 38% Euroopa internetikasutajatest muutnud oma käitumist küberruumis. Hiljutise uuringu English käigus vastas 18% osalenutest, et nad teevad nüüd väiksema tõenäosusega oste veebipoodidest ning 15% ütles, et nad kasutavad tõenäoliselt vähem internetipangandust.

Selliste suundumuste peatamiseks on komisjon algatanud ulatusliku strateegia English , mille eesmärk on kaitsta Euroopa digitaalvõrke ning tarbijaid küberkuritegevuse eest. Ühine lähenemisviis aitaks muuta elutähtsad võrgud rünnakutele vastupidavamaks ning vähendada drastiliselt internetikuritegevust.

Turvalisuse suurendamiseks ja kodanike kaitsmiseks ELis on oluline ka teiste riikide osalemine. ELi liikmesriigid teeksid tihedamat koostööd küberjulgeoleku edendamisel kogu maailmas, kaitstes olemasoleva rahvusvahelise õiguse kohaldamist küberruumis ning aidates teistel riikidel oma küberjulgeolekut suurendada.

Uued meetmed

Kooskõlas nimetatud strateegiaga teeb komisjon ka ettepaneku English , mille kohaselt peaksid ELi liikmesriigid, internetiteenuse pakkujad ja haavatavad ettevõtlussektorid astuma samme elutähtsate digitaalvõrkude turvamiseks.

Kõigi liikmesriikide valitsustele pandaks kohustus vältida digitaalvõrke ähvardavaid ohte ning neile vastata. Kõik peaksid järgima ühtseid küberjulgeoleku standardeid ning tõhustama koostööd küberkuritegevuse vastases võitluses.

E-kaubanduse valdkonnas tegutsejad ning energia-, transpordi-, pangandus- ja tervishoiusektori ettevõtjad peaksid täiustama oma võrguturvet. Praegusi ELi eeskirju, mis näevad ette turvaintsidentidest teavitamist, laiendataks kõigile tähtsamatele internetiteenustele ja ametiasutustele.

Praegu peavad tavaliste telekommunikatsiooniteenuste osutajad turvaintsidentidest teavitama, kuid IP-kõneteenuste, nagu internetitelefoni (nt Skype), pakkujad seda tegema ei pea. Uute eeskirjadega sellised seaduselüngad täidetaks ning intsidentidest teavitamine muudetaks ka viimaste jaoks kohustuslikuks.

Veel küberjulgeolekust English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad