Cesta

Abstraktní obrázek sítě © iStock / Andrej Prochorov

Návrh přináší společnou evropskou strategii k zabezpečení digitálních sítí, k předcházení trestné činnosti na internetu a ochraně spotřebitelů.

Závažnost a objem trestné činnosti zneužívající internet rychle roste. Počítačové viry, útoky hackerů a kyberkriminalita obecně mohou vést ke značným finančním ztrátám, narušovat důvěru v online služby a způsobit ekonomice EU velké škody.

Pokud se nebude ochraně důležitých digitálních sítí věnovat více pozornosti, mohla by být ohrožena i bezpečnost veřejnosti a členských států. Jedná se o celosvětový problém, který si vyžaduje společný přístup – útok může přijít odkudkoliv.

Podle nedávného průzkumu English přibližně 38% evropských uživatelů internetu změnilo kvůli hrozbě počítačové kriminality návyky – 18% z nich méně nakupuje online zboží a 15% méně využívá elektronické bankovnictví.

Ve snaze zvrátit tento trend připravila Komise v zájmu ochrany digitálních sítí EU a spotřebitelů před počítačovou trestnou činností komplexní strategii English . Společný přístup pomůže zvýšit odolnost sítí vůči útokům a výrazně snížit výskyt tohoto typu trestné činnosti.

Pokud se podaří pro návrh získat i další země, zvýší se rovněž bezpečnost Unie jako celku a míra ochrany jejích občanů. Země EU by pak mohly těsněji spolupracovat na posilování počítačové bezpečnosti v celosvětovém měřítku – mohly by se zasadit o uplatňování stávajících mezinárodních právních předpisů a pomoci zvyšovat kybernetickou bezpečnost i ostatním státům.

Nová opatření

V souladu s touto strategií Komise rovněž navrhuje English , aby členské státy, poskytovatelé internetu a citlivá odvětví začali podnikat kroky k zajištění bezpečnosti nejdůležitějších digitálních sítí.

Všechny členské státy EU by měly převzít odpovědnost za prevenci a reakci na hrozby pro digitální sítě. Všechny by podle návrhu měly splnit společné normy týkající ochrany a v boji proti počítačové trestné činnosti posílit spolupráci.

Poskytovatelé služeb elektronického obchodu a podniky v sektoru energetiky, dopravy, bankovnictví a zdravotnictví by pak měly zlepšit zabezpečení svých sítí. Stávající právní předpisy EU, které nařizují ohlašování internetových bezpečnostních incidentů, by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly všechny hlavní internetové služby a veřejnou správu.

Podle stávajících právních předpisů například musejí bezpečnostní incidenty hlásit poskytovatelé tradičních telekomunikačních služeb, avšak poskytovatelé služeb typu „voice-over-IP“ (tedy například Skypu) nikoli. Nová opatření by tak zaplnila stávající mezeru v legislativě.

Další informace o kybernetické bezpečnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy