Навигационна пътека

Абстрактно изображение на мрежа © iStock/Andrey Prokhorov

В стратегията е изложен общият подход на ЕС за обезопасяване на цифровите мрежи, предотвратяване на онлайн престъпленията и защита на потребителите.

Престъпленията, извършвани в интернет, бързо се увеличават. Компютърните вируси, пробивите на мрежи и киберпрестъпленията могат да доведат до значителни финансови загуби, да подкопаят доверието в онлайн услугите и да нанесат сериозни щети на икономиката на ЕС.

Ако не вземем по-сериозни мерки за защита на жизненоважните цифрови мрежи, обществената безопасност и националната сигурност също могат да бъдат застрашени. Това е световен проблем, който изисква общ подход – онлайн престъпниците могат да атакуват отвсякъде.

Около 38% от европейските интернет потребители са променили поведението си заради свързани с кибернетичната сигурност опасения: за 18% е по-малко вероятно да купуват стоки онлайн, а за 15% е по-малко вероятно да използват онлайн банкиране, показва проведено наскоро проучване English .

За да се промени тази тенденция, Комисията даде старт на широкообхватна стратегия English за защита на цифровите мрежи в ЕС и на потребителите от киберпрестъпността. Един общ подход ще помогне жизненоважните мрежи да станат по-устойчиви на атаки и ще доведе до значително намаляване на онлайн престъпността.

Включването и на други държави ще допринесе за повишаване на сигурността в ЕС и за защита на гражданите. Страните от ЕС ще си сътрудничат по-тясно за подобряване на кибернетичната сигурност в световен мащаб, като настояват за прилагане на съществуващите международни закони в киберпространството и помагат на други страни да постигнат по-голяма кибернетична сигурност.

Нови мерки

В съответствие с тази стратегия Комисията също така предлага English страните от ЕС, интернет доставчиците и уязвимите бизнес сектори да предприемат стъпки за обезопасяване на жизненоважните цифрови мрежи.

Всички правителства в ЕС ще бъдат отговорни за предотвратяване и реагиране на заплахите към цифровите мрежи. Всички ще трябва да отговарят на общи стандарти за кибернетична сигурност и да си сътрудничат по-активно в борбата с киберпрестъпността.

Доставчиците на услуги за електронна търговия и предприятията от сектора на енергетиката, транспорта, банковото дело и здравеопазването ще трябва да подобрят мрежовата сигурност. Действащото в момента право на ЕС, което изисква съобщаването за инциденти, свързани с онлайн сигурността, ще обхване всички важни интернет услуги и обществени администрации.

Така например според действащото право редовните телекомуникационни доставчици трябва да съобщават за свързани със сигурността инциденти, докато доставчиците на гласови услуги (VOIP) - например на телефонни обаждания по интернет като Skype - не са длъжни да правят това. С новите мерки този пропуск ще бъде отстранен, като ще се изисква и доставчиците на VOIP услуги също да съобщават за инциденти.

Още за кибернетичната сигурност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки