Sökväg

Bättre klimat för datormoln - 27/09/2012

Fem elapparater med blå skärmar sammankopplade med blå pilar till ett enda blått moln © EU

EU vill skapa ett enhetligt regelverk för datormolntjänster och öka EU:s BNP med 160 miljarder euro per år till 2020.

Många av oss använder datormoln utan att tänka på det. Webbmejltjänster, Facebook och Spotify använder alla molntekniken för att lagra bilder, videoklipp och textfiler.

Filerna lagras i enorma datacentrum med hundratals servrar och lagringssystem som är kompatibla med nästan alla datorprogram. När du vill komma åt din information behöver du bara koppla upp dig mot ”molnet” från din dator, telefon eller surfplatta.

Det finns flera fördelar – användarna behöver inte köpa eller underhålla dyra servrar och datalagringssystem. Över 80 procent av de företag som använder tekniken har sänkt sina it-kostnader med 10–20 procent, och 20 procent av företagen har kunnat spara 30 procent eller mer.

Förutom lägre it-kostnader bidrar datormoln till att det behövs färre kontorslokaler och att många företag klarar sig utan egen it-support.

Men EU utnyttjar ännu inte datormolnens alla möjligheter. Många företag använder inte tjänsterna för att de inte litar på datasäkerheten eller på att de kan flytta data mellan molnleverantörer.

EU-kommissionen föreslår därför en strategi för datormoln English för att bemöta riskerna, införa ett enhetligt regelverk och få fler företag att använda datormolntjänster.

Strategin har fyra mål:

  • Se till att användarna kan flytta data från ett moln till ett annat, eller helt radera sina uppgifter.
  • Införa en EU-certifiering för tillförlitliga molnleverantörer.
  • Ta fram avtalsmallar för datormolntjänster där de rättsliga skyldigheterna tydligt framgår.
  • Inrätta ett europeiskt partnerskap för molntjänster mellan den offentliga sektorn och näringslivet för att kartlägga behoven och se till att EU:s it-sektor kan tillgodose dem. På så sätt ska de europeiska företagen stärka sin konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen, särskilt USA.

Tanken är att innovation och ny teknik ska öka produktiviteten så att företagen kan bidra till att öka EU:s BNP med nästan 600 miljarder euro mellan 2015 och 2020, enligt en rapport om efterfrågan och hinder för datormolntjänster English .

Till slutet av 2013 bör det stå klart om det behövs ytterligare åtgärder eller lagstiftning för att öka användningen datormoln.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar