Navigačný riadok

Viac možností pre cloud computing - 27/09/2012

Päť elektronických zariadení s modrými obrazovkami prepojenými modrými šípkami so spoločným modrým oblakom © EÚ

Nová stratégia má priniesť vytvorenie jednotného súboru pravidiel pre cloud computing a do roku 2020 ročne zvýšiť HDP EÚ o 160 miliárd EUR.

Mnohí z nás používajú cloud computing bez toho, aby o tom vedeli. Túto technológiu používajú napr. Facebook a Spotify.

Súbory používateľov sa uchovávajú vo veľkých strediskách údajov, ktoré majú stovky serverov a obrovskú pamäťovú kapacitu a sú kompatibilné s takmer všetkými druhmi počítačového softvéru. Používatelia sa k ním dostanú prostredníctvom svojho počítača, smartfónu alebo tabletu.

Táto metóda má množstvo výhod – používatelia si nemusia kupovať alebo prevádzkovať drahé servery a systémy na uchovávanie dát. Viac ako 80 % podnikov, ktoré využívajú túto technológiu, zaznamenalo 10- až 20-percentný pokles nákladov na IT. Asi 20 % firiem sa dokonca podarilo ušetriť viac ako 30 %.

Firmy používajúce cloud computing nemajú len nižšie náklady na IT – stačia im menšie kancelárske priestory a často nepotrebujú interných zamestnancov, ktorí sa starajú o IT systémy.

EÚ však v súčasnosti nevyužíva v plnej miere potenciál cloud computingu. Mnohé podniky odrádza neistota v súvislosti s bezpečnosťou údajov a ich presunom medzi rôznymi poskytovateľmi cloud computingu.

Preto Európska komisia navrhuje stratégiu, ktorá rieši tieto riziká English , zavádza jednotný súbor pravidiel a posilňuje využívanie cloud computingu zo strany európskych podnikov.

Stratégia má štyri hlavné ciele:

  • zaistiť, že používatelia môžu presúvať svoje dáta medzi viacerými poskytovateľmi, popr. ich vymazať;
  • zaviesť celoeurópske osvedčenia pre dôveryhodných poskytovateľov;
  • vypracovať vzorové zmluvy s jasnými právnymi záväzkami;
  • vytvoriť európske partnerstvo pre cloud (verejný sektor a priemysel) s cieľom identifikovať potreby a zabezpečiť, že ich európsky IT sektor dokáže uspokojiť. Európske spoločnosti tak budú silnejšie v konkurenčnom boji, ktorý zvádzajú s firmami zo zahraničia, najmä z USA.

Zo správy o dopyte po cloud computingu a prekážkach jeho rozšírenia v Európe English vyplýva, že prostredníctvom nových inovačných príležitostí a prístupu k technológiám, ktoré zvyšujú produktivitu podnikov, by sa HDP EÚ mohlo v období medzi rokmi 2015 až 2020 zvýšiť o takmer 600 miliárd EUR.

Do konca roku 2013 by malo byť jasné, či sú na podporu cloud computingu potrebné ďalšie opatrenia alebo právne predpisy.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy