Navigācijas ceļš

Lielāks svars mākoņdatošanai - 27/09/2012

Piecas elektroniskās ierīces, kuru zilie ekrāni ar zilām bultiņām savienoti ar vienu pašu zilu mākoni © ES

Jauna stratēģija, kā izveidot vienotu noteikumu kopumu mākoņdatošanai un līdz 2020. gadam palielināt ES IKP par 160 miljardiem eiro gadā.

Daudzi mākoņdatošanu izmanto, paši to pat neapjauzdami. E-pasta serveri internetā, “Facebook” un “Spotify” ir piemēri, kur šī tehnoloģija tiek izmantota, lai glabātu datus, piemēram, attēlus, video un teksta datnes.

Datnes glabājas milzīgos datu centros, kuros ir simtiem serveru un glabāšanas sistēmu, kas ir saderīgas gandrīz vai ar visām datorprogrammām. Kad vēlaties piekļūt savai informācijai, jūs vienkārši pievienojaties “mākonim” no sava datora, viedtālruņa vai planšetdatora.

Priekšrocības ir neskaitāmas — lietotājiem nav jāiegādājas vai jāuztur dārgi serveri un datu glabāšanas sistēmas. Pāri par 80 % uzņēmumu, kuri jau izmanto šo tehnoloģiju, ir ziņojuši, ka par 10-20 % ir samazinājušās IT izmaksas, bet 20 % uzņēmumu ir ietaupījuši 30 % un vairāk.

Papildus samazinātām IT izmaksām mākoņdatošana palīdz arī lietderīgāk izmantot biroju telpu platību un aiztaupa darbu uzņēmuma datorspeciālistiem.

Tomēr ES vēl nebauda visus labumus, ko var dot mākoņdatošana. Daudzus uzņēmumus attur neskaidrība par datu drošību vai datu pārnesi starp dažādiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Reaģējot uz to, Eiropas Komisija ierosina šo riska faktoru mazināšanas stratēģiju English , proti, ieviest vienotu noteikumu kopumu un pastiprināt mākoņdatošanas izmantošanu Eiropas uzņēmumos.

Stratēģijai ir četri svarīgākie mērķi:

  • nodrošināt, lai lietotāji varētu pārnest datus no viena mākoņa uz citu vai vispār izņemt datus,
  • ES mēroga sertifikācija, kas apliecina, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji ir uzticami,
  • mākoņdatošanas parauglīgumi, kuros ir skaidri noteiktas juridiskās saistības,
  • Eiropas mākoņdatošanas partnerība starp publisko sektoru un nozari, lai apzinātu vajadzības un nodrošinātu Eiropas IT nozares spēju tās izpildīt. Tas palīdzēs Eiropas uzņēmumiem kļūt spēcīgākiem, konkurējot ar uzņēmumiem no citām pasaules valstīm, galvenokārt ASV.

Līdz ar jaunām inovācijas iespējām un tehnoloģiju, kas uzlabo ražīgumu, uzņēmumi laikā no 2015. līdz 2020. gadam varētu gandrīz par 600 miljardiem eiro papildināt ES IKP, kā lēsts ziņojumā par mākoņdatošanas pieprasījumu un šķēršļiem tās ieviešanai Eiropā English .

Līdz 2013. gada beigām jābūt skaidrībai, vai mākoņdatošanas atbalstam ir nepieciešami vēl citi pasākumi vai tiesību akti.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites