Navigatsioonitee

Suurem mõju pilvandmetöötlusele - 27/09/2012

Viis siniste ekraanidega elektroonilist seadet, mis on ühendatud siniste nooltega ühe sinise pilvega © EU

Uus strateegia pilvandmetöötlust käsitlevate ühtsete eeskirjade kehtestamiseks ning ELi aastase SKP suurendamiseks 160 miljardi euro võrra aastaks 2020.

Paljud meist kasutavad pilvandmetöötlust eneselegi teadmata. Veebipõhine e-post, Facebook ja Spotfify kasutavad kõik asjaomast tehnoloogiat selliste andmete salvestamiseks nagu pildid, videod ja tekstifailid.

Failid salvestatakse suuremahulistesse andmekeskustesse, mis sisaldavad sadu servereid ja salvestamissüsteeme, mis on ühitatavad peaaegu igasuguse arvutitarkvaraga. Kui soovite oma teabele juurde pääseda, loote lihtsalt oma arvutist, nutitelefonist või tahvelarvutist ühenduse „pilvega”.

Kõnealuse tehnoloogia kasutamisel on palju eeliseid – kasutajad ei pea ostma või hooldama kulukaid servereid või andmete salvestamise süsteeme. Enam kui 80% asjaomast tehnoloogiat kasutavatest ettevõtjatest on teatanud infotehnoloogiaga seotud kulude vähenemisest 10-20% võrra, samal ajal kui 20% ettevõtjatest säästab lausa 30% või enam.

Lisaks infotehnoloogiakulude vähendamisele hoitakse pilvandmetöötluse abil kokku ka kontoriruumidele pinnalt ning vähendatakse vajadust majasisese IT-toe järele.

Kuid EL ei kasuta pilvandmetöötlusest tulenevaid võimalusi veel täiel määral ära. Paljusid ettevõtjaid hirmutab ebakindlus andmeturbe või andmete liikumise osas erinevate pilveteenuseosutajate vahel.

Sellise olukorra lahendamiseks kavatseb komisjon esitada strateegia kõnealuste riskide kaotamiseks English , kehtestada ühtsed eeskirjad ning edendada pilvandmetöötluse kasutamist Euroopa ettevõtjate hulgas.

Strateegial on neli peamist eesmärki:

  • tagada, et kasutajad saaksid liigutada andmeid ühelt pilvelt teisele või kustutada ühekorraga asjaomased andmed;
  • luua kogu ELi hõlmav usaldusväärsete pilveteenuse osutajate sertifitseerimine;
  • töötada välja pilvandmetöötluse näidislepingud, mis muudaksid juriidilised kohustused arusaadavaks;
  • käivitada avaliku sektori ja tööstuse vaheline Euroopa pilvandmetöötluspartnerlus, et määrata kindlaks asjaomased vajadused ning tagada, et Euroopa IT-sektor suudaks neid täita. See muudaks Euroopa ettevõtted välismaiste (eelkõige Ameerika Ühendriikide) ettevõtetega konkureerides tugevamaks.

Aruandes Pilvandmetöötlus Euroopas – nõudlus ja eemaldamist vajavad tõkked English hinnatakse, et uute innovatsioonivõimaluste ning tootlikkust suurendavale tehnoloogiale juurdepääsu abil saaksid ettevõtjad ajavahemikus 2015−2020 lisada ligikaudu 600 miljardit eurot ELi SKP-le.

2013. aasta lõpuks peaks olema selge, kas on vaja täiendavaid meetmeid või õigusakte pilvandmetöötluse edendamiseks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad