Sökväg

Åtta miljarder euro till forskning - 12/07/2012

Forskare vid ett skrivbord justerar sin utrustning © EU

EU-kommissionen vill få in förslag på forskningsprojekt som kan stimulera innovation för jobb och tillväxt.

Omkring 8,1 miljarder euro anslås under 2013 till forskning i världsklass – en nyckel för att få fart på tillväxten i EU och överbrygga innovationsklyftan English (en) till de viktigaste konkurrenterna USA och Japan.

Forskargrupper från EU och våra partnerländer kan ansöka om bidrag till projekt inom

  • bättre hälsa – ökad kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och hjärnsjukdomar
  • marina resurser – upptäckt av nya arter, biotekniktillämpningar, sensorteknik och teknik för hållbar förvaltning
  • smarta städer – energieffektiva transporter, byggnader och datacentrum samt minskad klimatpåverkan i städerna
  • råvarutillgång – ersättare till kritiska metaller, bättre teknik för avfallsåtervinning och effektiv användning av tillgängliga råvaror
  • säker och ren energi – billigare och effektivare teknik för förnybar energi, nästa generations solceller, vindturbiner, bioenergi och biobränslen, teknik för avskiljning och lagring av koldioxid samt smarta elnät
  • vattenförvaltning – bättre kvalitet, vatten- och energisnål livsmedelsindustri och nanotekniksensorer för miljöövervakning
  • informations- och kommunikationsteknik – ökad användning av datormoln samt nätverk för specialister inom neurovetenskap och neurorobotik
  • forskarstöd – hjälp till unga forskare, internationellt samarbete och erfarna team inom spetsforskning samt hjälp att omsätta forskningsrön i kommersiella produkter.

Småföretagen kan skapa många nya jobb och får cirka 1,2 miljarder euro som stöd till innovation och tillväxt – småföretagen stod för 85 % av de nya jobben i EU mellan 2002 och 2010.

Vad händer nu?

De flesta inbjudningar att lämna förslag English utlystes den 10 juli, men fler följer.

Detta är den sista ansökningsomgången i EU:s forskningsprogram för 2007–2013 som har en total budget på 55 miljarder euro. Cirka 19 000 forskningsprojekt och 55 000 forskare har kunnat ta del av pengarna.

Nästa program för forskning och innovation – Horisont 2020 English – kommer enligt kommissionens förslag att investera 80 miljarder euro under 2014–2020.

Satsningen på forskning ligger i linje med EU:s innovationsunion English – ett initiativ inom tillväxt- och jobbstrategin Europa 2020 som ska stimulera innovationen i EU.

Läs mer om forskning och innovation

Så ansöker du om forskningsbidrag English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar