Navigačný riadok

Investície v objeme 8 mld. EUR do európskeho výskumu - 12/07/2012

Vedec pri práci s elektronickým mikroskopom © EÚ

Najnovšia výzva EÚ na predloženie projektov v oblasti výskumu sa zameriava na stimulovanie inovácie podporujúcej rast a tvorbu pracovných miest.

Na rok 2013 je vyčlenených približne 8,1 mld. EUR pre špičkových výskum, ktorý je kľúčom k navráteniu EÚ na cestu rastu a k znižovaniu rozdielov v oblasti inovácie English (en) oproti jej hlavným obchodným konkurentom – Spojeným štátom a Japonsku.

Výskumné tímy nielen z EÚ môžu požiadať o financovanie, ktoré je určené hlavne pre oblasti, ako sú:

  • lepšie zdravie – výskum baktérií odolných voči liekom a mozgových ochorení;
  • morské zdroje – objavovanie nových druhov, biotechnologické aplikácie, senzorové technológie, techniky udržateľného riadenia;
  • inteligentné mestá – rozvoj energeticky efektívnej dopravy, budov a dátových stredísk, znižovanie dosahu zmeny klímy na mestské oblasti;
  • dodávky surovín – hľadanie náhrady za kritické kovy, lepšie metódy na zhodnocovanie odpadov, recyklovanie, účinné využívanie dostupných surovín;
  • bezpečnejšie a čistejšie energie – lacnejšie a efektívnejšie technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov, ďalšia generácia fotovoltických článkov, veterných turbín, bioenergie a biopalív, technológií na zachytávanie a uskladnenie uhlíka, inteligentných rozvodných sietí;
  • hospodárenie s vodou – zlepšenie kvality vody, spracovanie potravín technológiami šetriacimi vodu a energiu, nanotechnologické snímače na monitorovanie životného prostredia;
  • informačné a komunikačné technológie – rozšírenie využitia cloud computingu, siete špecialistov v oblasti neurovied a neurorobotiky;
  • podpora výskumných pracovníkov – pomoc pre mladých výskumníkov, cezhraničnú spoluprácu, skúsené tímy, ktoré pracujú v oblasti prelomového výskumu, komerčné využitie poznatkov.

Takmer 1,2 miliardy EUR sa použije na projekty, v ktorých sú zapojené malé podniky a ktoré im pomáhajú zavádzať inovácie a podporujú ich rast. MSP sú zvlášť dôležité, keďže sa v období rokov 2002 až 2010 podieľali na vytvorení 85 % nových pracovných miest v EÚ.

Ďalšie kroky

Väčšina výziev na predloženie návrhov projektov English bola uverejnená 10. júla a pripravené sú ďalšie.

Ide o posledné kolo grantov v rámci existujúceho programu EÚ na financovanie výskumu na obdobie rokov 2007 – 2013, ktorý disponuje celkovým rozpočtom 55 mld. EUR. Doteraz sa tieto prostriedky použili na financovanie 19 000 výskumných projektov a približne 55 000 výskumných pracovníkov.

Podľa návrhu Komisie by nasledujúci výskumný a inovačný rámcový program Horizont 2020 English mal disponovať rozpočtom 80 miliárd EUR na nasledujúcich 7 rokov.

Financovanie výskumu je v súlade s iniciatívou EÚ „Inovácia v Únii English “. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie pre rast a zamestnanosť, ktorá má podnietiť a urýchliť inovácie v Európe.

Viac o výskume a inovácii

Informácie o podávaní žiadostí o výskumný grant English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy